Arincare

10 Arincare Tutorial

November 2, 2016

10 Arincare Tutorial

การสร้างล๊อตสินค้าจำลอง (Dummy) สำหรับนำไปขายก่อน

การสร้างล๊อตสินค้าจำลอง (Dummy) จะเป็นการเพิ่มสินค้าเพื่อนำไปขายใน POS อย่างง่าย รวดเร็ว ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการขายสินค้านั้นแต่ทำการรับเข้าไม่ทัน จึงต้องการสร้างสินค้าในคลังเพื่อให้นำไปขายได้ก่อน

การเพิ่มสินค้าแบบ Dummy จะไม่มีการระบุวันหมดอายุของยา และราคาต้นทุนของสินค้า และที่มาของสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่มีจำนวนในสต๊อก เมื่อมาที่หน้า POS จะขึ้นข้อมูลสินค้า แต่จะไม่สามารถนำไปลงตะกร้าเพื่อทำการขายได้ (สินค้าที่ไม่มีในสต๊อก ระบบจะขึ้นไอคอน “รูปตะกร้ารถเข็น” เป็นสีเขียวอ่อน) ดังนั้นจึงต้องการสร้างสินค้าในคลังเพื่อให้นำไปขายได้ก่อน

1.เข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นไปที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายบน

2.เมื่อเข้าสู่หน้า “ข้อมูลสินค้า” แล้ว ให้ไปที่แถบ “ค้นหาสินค้า” ให้ผู้ใช้งานยิงบาร์โค๊ดสินค้า หรือ ค้นหาจากชื่อสินค้า

เมื่อพบสินค้าที่ต้องการเพิ่มแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกตรงที่ “ลูกศรลง” แถบเมนูด้านหลังชื่อสินค้า จะมีแถบเมนู Drop down ปรากฏ จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “สร้างล๊อตสินค้าจำลอง”

เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างล๊อตสินค้าจำลองแล้ว ช่องข้อมูลให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลสินค้า

1.จำนวนสินค้า

2.หน่วยของสินค้า

3.เลือกสาขาที่จะนำสินค้าเข้าไปขาย

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “สร้าง” เพื่อบันทึกข้อมูล

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าหลักของข้อมูลสินค้า และระบบจะทำการบันทึกและ นำสินค้าพร้อมจำนวนเข้าสู่สต๊อก และสามารถทำการซื้อขายในระบบ POS ได้ทันที จะเห็นว่าเมื่อเข้ามาทำการขายสินค้าในหน้า POS ระบบจะขึ้นจำนวนคงเหลือของสินค้าให้ผู้ใช้งานได้ทราบด้วย