tutorial10

10 Arincare Tutorial

November 2, 2016 Arincare

การสร้างล๊อตสินค้าจำลอง (Dummy) สำหรับนำไปขายก่อน การสร้างล๊อตสินค้าจำลอง (Dummy) จะเป็นการเพิ่มสินค้าเพื่อนำไปขายใน POS อย่างง่าย รวดเร็ว ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการขายสินค้านั้นแต่ทำการรับเข้าไม่ทัน จึงต้องการสร้างสินค้าในคลังเพื่อให้นำไปขายได้ก่อน การเพิ่มสินค้าแบบ Dummy จะไม่มีการระบุวันหมดอายุของยา และราคาต้นทุนของสินค้า และที่มาของสินค้า สำหรับสินค้าที่ไม่มีจำนวนในสต๊อก เมื่อมาที่หน้า POS จะขึ้นข้อมูลสินค้า แต่จะไม่สามารถนำไปลงตะกร้าเพื่อทำการขายได้ (สินค้าที่ไม่มีในสต๊อก ระบบจะขึ้นไอคอน “รูปตะกร้ารถเข็น” เป็นสีเขียวอ่อน) ดังนั้นจึงต้องการสร้างสินค้าในคลังเพื่อให้นำไปขายได้ก่อน 1.เข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน...