Arincare

Arincare Update — Version Beta 1.8.1

June 29, 2017

Arincare Update — Version Beta 1.8.1

สวัสดีค่ะ เมื่อคืนวานนี้ทาง Arincare มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 1.8.1 ค่ะ ครั้งนี้เป็นอัพเดทย่อยที่มีประเด็นสำคัญและมีการแก้ไขระบบตามที่ผู้ใช้งานได้แจ้งมาค่ะ =)

Update #1 : ปรับระบบต้นทุนรับสินค้า

ระบบมีการปรับระบบใบรับสินค้าใหม่เพื่อให้มีความละเอียดในการรับข้อมูลราคาสินค้าและต้นทุน เพื่อให้บันทึกและจัดการได้ละเอียดขึ้นค่ะ ^^

รายละเอียดต้นทุนการรับสินค้าเข้ามีดังนี้ค่ะ

(A) — “ราคารับต่อหน่วย” : เป็นราคาที่เรารับซื้อสินค้าเข้ามาตามหน้าบิลเอกสารใบรับสินค้าค่ะ ที่แตกต่างจากต้นทุนคือราคานี้จะเน้นให้ตรงตามเอกสารเพื่อนำไปคิดคำนวนฐานต้นทุน และใช้สรุปบัญชีค่ะ

(B) — “ต้นทุนอื่นๆ ต่อหน่วย” : ในบางครั้งเราอาจต้องการที่จะใส่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็น overhead ต้นทุนในการขาย เช่นค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการ ค่าพนักงาน ซึ่งเราสามารถนำมาเฉลี่ยรวมไปในต้นทุนได้ค่ะ

(C ) — “ส่วนลดท้ายบิล เฉลี่ย” : บางครั้งเจ้าหนี้มีการลดราคาให้ท้ายบิล ซึ่งเป็นการลดจากยอดรวมทั้งหมดค่ะ ถ้าในหน้ารวมเราได้มีการติ๊กเครื่องหมายถูกที่ (F) นำส่วนลดท้ายบิลมาคำนวนต้นทุน ระบบจะนำค่าส่วนลดนี้มาหารด้วยจำนวนสินค้าที่รับทั้งหมดของบิล (รวมสินค้าทุกชนิด) เพื่อนำมาหาส่วนลดต่อชิ้นให้ค่ะ

(D) — “ต้นทุน ต่อหน่วย” : ต้นทุนต่อหน่วยคือต้นทุนเบื้องต้นที่หาจาก ราคารับสินค้า หารด้วยจำนวนสินค้าที่รับทั้งหมด (รวมของแถม) ด้วยค่ะ

(E) — “ต้นทุนสรุป” : ต้นทุนสรุปคือต้นทุนสินค้าต่อหน่วยของ LOT นี้ ที่จะนำไปใช้ในการคำนวนหากำไรของสินค้าและใช้ในการวิเคราะห์บริหารงานค่ะ ซึ่งในเบื้องต้นระบบจะคำนวนให้อัตโนมัติแต่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้ค่ะ

ถ้าเป็นไปได้ สำหรับการใช้งานทางทีมงานเราขอแนะนำให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลและท่านสามารถนำไปดูรายงานประกอบในภายหลังได้ค่ะ =)


Update #2 : ส่งสินค้าคืนให้บริษัทเจ้าหนี้

ในเวอร์ชั่นนี้เราเพิ่ม Feature ใหม่คือเรื่องของการส่งสินค้าคืนเจ้าหนี้ค่ะ โดยฟังก์ชั่นนี้จะอยู่ในส่วนของ “คลังสินค้า” >> “ส่งสินค้าคืนบริษัท”

ฟังก์ชั่นการส่งสินค้าคืนบริษัทนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งสินค้าที่รับเข้ามากลับไปให้กับทางบริษัทเจ้าหนี้ และยังบันทึกเรื่องการรับเงินคืนจากบริษัทเจ้าหนี้อีกด้วยค่ะ ^^


Update #3 : ปรับหน้าจอ สร้าง/แก้ไข ข้อมูลสินค้า

นอกจาฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆแล้ว ทางทีมงานยังได้ทำการปรับปรุงหน้าจอที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ ให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยค่ะ

โดยในหน้า สร้าง / แก้ไขข้อมูลสินค้านี้ เราได้นำระบบ Tab มาใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและฟังก์ชั่นการใช้งานให้เป็นระเบียบสบายตามากขึ้นค่ะ


Update #4 : ตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติใน POS

โดยพื้นฐานแล้วระบบ POS ขายหน้าร้านของ Arincare จะมีการแสดงใบเสร็จเพื่อให้พิมพ์อัตโนมัติหลังปิดการขาย สำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่ไม่ต้องการให้ระบบแสดงใบเสร็จรอเพื่อพิมพ์แต่ให้พิมพ์เมื่อกดสั่งพิมพ์เอง ในเวอร์ชั่น 1.8.1 นี้เราสามารถกำหนดได้แล้วค่ะ =)

กำหนดใน “ตั้งค่าบริษัท” >> ตั้งค่าทั่วไป >> พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ถ้าเราตั้งค่าเป็น “ไม่พิมพ์” แล้วเมื่อ reset ระบบ POS ใหม่ระบบจะไม่มีการโชว์หน้า preview ใบเสร็จค่ะ แต่จะพิมพ์ได้เมื่อผู้ใช้งานสั่งเองเท่านั้นโดยกด ‘p’ หรือกดปุ่มบนหน้าสรุปรายการขายค่ะ (ดังภาพ)

อย่างไรก็ตามในส่วนของการตั้งค่าพิมพ์ใบเสร็จนี้ เมื่อเปลี่ยนค่าการพิมพ์จากทางระบบหลังบ้านแล้วทางผู้ใช้งานควรมีการ log out ออกจากระบบ POS และตั้งค่าเลือกสาขาใหม่จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะ ^^

ทั้งหมดนี้คือการอัพเดทหลักๆ ที่มาพร้อมกับ Arincare ในเวอร์ชั่น Beta 1.8.1 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเล็กน้อยรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงระบบตามคำแนะนำของผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทันทีทางโทรศัพท์ 064 226 6888 หรือทาง LINE ที่ LINE id: @arincare ค่ะ =)