v1.8.1

Arincare Update — Version Beta 1.8.1

June 29, 2017 Arincare

สวัสดีค่ะ เมื่อคืนวานนี้ทาง Arincare มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 1.8.1 ค่ะ ครั้งนี้เป็นอัพเดทย่อยที่มีประเด็นสำคัญและมีการแก้ไขระบบตามที่ผู้ใช้งานได้แจ้งมาค่ะ =) Update #1 : ปรับระบบต้นทุนรับสินค้า ระบบมีการปรับระบบใบรับสินค้าใหม่เพื่อให้มีความละเอียดในการรับข้อมูลราคาสินค้าและต้นทุน เพื่อให้บันทึกและจัดการได้ละเอียดขึ้นค่ะ ^^ รายละเอียดต้นทุนการรับสินค้าเข้ามีดังนี้ค่ะ (A) — “ราคารับต่อหน่วย” : เป็นราคาที่เรารับซื้อสินค้าเข้ามาตามหน้าบิลเอกสารใบรับสินค้าค่ะ ที่แตกต่างจากต้นทุนคือราคานี้จะเน้นให้ตรงตามเอกสารเพื่อนำไปคิดคำนวนฐานต้นทุน และใช้สรุปบัญชีค่ะ (B) — “ต้นทุนอื่นๆ ต่อหน่วย” : ในบางครั้งเราอาจต้องการที่จะใส่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็น overhead ต้นทุนในการขาย เช่นค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการ ค่าพนักงาน ซึ่งเราสามารถนำมาเฉลี่ยรวมไปในต้นทุนได้ค่ะ...