HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

ซีลีเนี่ยม (Selenium) ขาดไปเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพกายและใจ!

June 8, 2018

ซีลีเนี่ยม (Selenium) ขาดไปเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพกายและใจ!

ซีลีเนี่ยมเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่สำคัญมากต่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ซีลีเนี่ยมทำงานร่วมกับวิตามิน อี ป้องกันการเกิดการออกซิไดซ์ในร่างกายที่ทำให้เซลล์ต่างๆ เสื่อมลง ซีลีเนี่ยมยังช่วยไอโอดีนในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย และยังช่วยให้ร่างกายนำวิตามิน ซี กลับมาใช้เพื่อป้องกันและดูแลเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

ซีลีเนี่ยม เป็นสารต่อต้านอนุุมูลอิสระที่สำคัญมาก และยังเป็นสิ่งที่สำคัญของการผลิตกลูต้าไธโอนอีกด้วย

การขาดซีลีเนี่ยม ส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย เช่น :

  • การทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์
  • ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลง
  • ส่งผลต่อการสืบพันธุ์ของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
  • อาการซึมเศร้า
  • โรคหัวใจ
  • เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็ง

ปริมาณซีลีเนี่ยมที่ควรรับประทานในแต่ละวันคือ 55 ไมโครกรัมต่อวัน อาหาร 10 อย่างที่มีซีลีเนี่ยมสูง ได้แก่

1. ถั่วบราซิล : 1 ออนซ์มี 544 ไมโครกรัม

2. ปลาทูน่าครีบเหลือง : 3 ออนซ์มี 47 ไมโครกรัม

3. ปลาแฮลิบัต : 3 ออนซ์มี 47 ไมโครกรัม

4. ปลาซาร์ดีนกระป๋อง : 3 ออนซ์มี 45 ไมโครกรัม

5. เนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้า : 3 ออนซ์มี 33 ไมโครกรัม

6. ไก่งวง : 3 ออนซ์มี 31 ไมโครกรัม

7. ตับวัว : 3 ออนซ์มี 28 ไมโครกรัม

8. เนื้อไก่ : 3 ออนซ์มี 22 ไมโครกรัม

9. ไข่ : 1 ใบใหญ่มี 15 ไมโครกรัม

10. ผักปวยเล้ง : 1 ถ้วยมี 11 ไมโครกรัม

หรือหาทานในรูปแบบอาหารเสริมชนิดเม็ดได้ทั่วไปค่ะ อย่าลืมปรึกษาเภสัชกรก่อนเริ่มทานด้วยนะคะ ^^