HEALTHCARE

การขอทุนสนับสนุน Depa

April 10, 2020

การขอทุนสนับสนุน Depa

เรียน ลูกค้าที่ต้องการขอทุนสนับสนุน Depa

รายละเอียดต่างๆของแต่ละพื้นที่จะเป็น ดังนี้

 

หมายเหตุ

– ทุนสนับสนุนในแต่ละพื้นที่มีจำนวนจำกัด การให้สิทธิ์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง depa
กำหนดและเห็นชอบเท่านั้น รูปแบบการพิจารณาจะเป็นแบบ first come first serve
– ระยะเวลาในการได้ทุนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัด เนื่องจากว่าทาง depa แจ้งว่าอยู่
ระหว่างดำเนินการหาหน่วยร่วม อย่างไรหากมีความคืบหน้าทีมงานจะแจ้งให้ทราบ (เอกสารของ
ลูกค้าที่ส่งมาจะถูกเก็บไว้กับทางบริษัทฯ และหากทาง depa แจ้งข้อมูลของหน่วยร่วมมาแล้ว
ทีมงานจะดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมเป็นลำดับถัดไป)

 

ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำแนะนำใดๆ

ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทันทีทางโทรศัพท์ 064-226-6888 หรือทาง LINE ID: @arincare นะคะ

ขอให้มีความสุขกับการใช้งานอรินแคร์ และประสบความสำเร็จในธุรกิจค่ะ

ทีมงาน Arincare