Arincare e-Prescription FEATURED HEALTHCARE การบริหารร้านขายยา

สร้างรายได้ด้วย e-Prescription รับใบสั่งยา

October 23, 2020

สร้างรายได้ด้วย e-Prescription รับใบสั่งยา

เพิ่ม Traffic ผู้ใช้บริการง่าย ๆ ด้วย “e-Prescription” ระบบใบสั่งยายุคดิจิตอล

ใบสั่งยาหรือใบสั่งแพทย์ คือ เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาเพื่อดูแลรักษาคนไข้ ใบสั่งยาจะมาในรูปแบบของกระดาษแผ่นหนึ่ง ซึ่งภายในนั้นก็จะระบุรายละเอียดของคนไข้ อาการ รวมไปถึงยาที่คนไข้ต้องรับประทานอยู่ทั้งหมด ปัญหาก็คือ บางครั้งใบสั่งยาก็ยากที่จะอ่านเข้าใจ เป็นเอกสารที่สามารถหล่นตกหายได้ อ่านได้ยาก หรือจะแชร์ต่อไปยังร้านขายยา เพื่อให้คนไข้ไปรับยาแถวบ้านก็ไม่สามารถทำได้

“คนไข้ที่มาโรงพยาบาลรวมทั้งปีและทั่วประเทศมีกว่า 61.64 ล้านคน ในขณะที่โรงพยาบาลมีเพียง 1,370 แห่งเท่านั้น”

จากสถิติข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ว่า ในปี 2562 มีจำนวนคนไข้ที่มาเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลมากถึง 61.64 ล้านคน ในขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศมีเพียง 1,370 แห่งเท่านั้น แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า โรงพยาบาลหนึ่งแห่ง จะต้องรองรับคนไข้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากเพียงใด ในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ทั่วประเทศในปี 2561 อยู่ทั้งหมด 18,900 ร้าน แปลว่าหากทางโรงพยาบาลสามารถส่งผู้ป่วยให้กลับไปรับยาที่ร้านยาแถวบ้านได้ จำนวนผู้ป่วยที่จะแออัดในโรงพยาบาลก็จะลดน้อยลงนั่นเอง

e-Prescription ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์

e-Prescription หรือใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่จะเปลี่ยนกระบวนการสั่งยาในสมัยก่อน จากการเขียนลงแผ่นกระดาษ ให้มาอยู่ในรูปแบบของเอกสารดิจิตอล ถูกออกแบบมาให้แพทย์ ผู้ประกอบการสถานพยาบาล เภสัชกร และหน่วยงานทางการแพทย์อื่น ๆ สามารถเขียนและแชร์ให้กันได้

13 ประโยชน์และข้อดีของ e-Prescription

 1. ลดข้อผิดพลาดจากการถอดรหัสลายมือแพทย์ที่เขียนบนกระดาษ
 2. ลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหายของใบสั่งยา
 3. แก้ปัญหาใบสั่งยาผิด ใบสั่งยาปลอม รวมไปถึงการแอบเอาใบสั่งยาเดิมไปใช้ซ้ำได้ทั้งหมด
 4. ลดปัญหาการลักลอบสั่งยาออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย
 5. ลดปัญหาการดื้อยา ใช้ยาอันตราย และการใช้ยาเกินความจำเป็น
 6. สามารถจัดส่งใบสั่งยาไปยังเภสัชกรผู้จัดยาให้คนไข้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน
 7. สามารถส่งต่อใบสั่งยา หรือแชร์ใบสั่งยาต่อไปยังร้านขายยา เพื่อให้คนไข้ไปรับยาแทนที่ร้านขายยาได้ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดความล่าช้าที่คนไข้ต้องรอลง
 8. เพิ่มยอดคนเข้ามาใช้บริการให้กับร้านขายยา ร้านขายยาสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น และเพิ่มรายได้เข้าร้านให้สามารถเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 9. ตรวสอบยาในสต๊อกได้ทันที ลดปัญหาการบริหารสต๊อกยาในโรงพยาบาล และบันทึกการแจกจ่ายยาได้อย่างอัตโนมัติ
 10. สามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นระบบแจ้งเตือนและร้านขายยาให้ทราบล่วงหน้า หรือเตือนให้ไปรับยาได้
 11. แพทย์เจ้าของคนไข้สามารถดูแลคนไข้ทางไกล โดยทำการแจกจ่ายยาได้โดยสะดวก
 12. สามารถเช็คการดูแลรักษาคนไข้ ประวัติการใช้ใบสั่งยา และข้อมูลการรับยาได้
 13. คนไข้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ในราคาที่ถูกลง และยังถูกต้องปลอดภัย เพราะจะนำจ่ายยาโดยเภสัชกรที่มีความรู้เรื่องยาจริงๆ เท่านั้น

ARINCARE e-Pharmacy Platform กับระบบ e-Prescription

Arincare คือเจ้าแรกที่เริ่มใช้ระบบ e-Prescription ในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงแพทย์ คนไข้ และเภสัชกรชุมชนเข้าด้วยกัน พร้อมผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ Digital Healthcare อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจรอย่าง ARINCARE e-Pharmacy Platform ภายใต้แนวคิด “Digital Pharmacy Solution” โดยระบบ e-Prescription บน ARINCARE e-Pharmacy Platform ในปัจจุบัน สามารถทำงานร่วมกับโครงการของภาครัฐและเอกชนได้ทั้งหมด 4 โครงการดังนี้

โครงการกับภาครัฐ “โครงการลดความแออัด รับใบสั่งยาจากโครงการรับยาใกล้บ้าน”

โครงการ “รับใบสั่งยาจากโครงการรับยาใกล้บ้าน” เป็นโครงการของ สปสช. ที่จัดทำขึ้นเพื่อลดความแออัดของคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ลดปัญหาการรอที่ยาวนานและลดโอกาศการติดต่อเชื้อให้น้อยลง โดยส่งคนไข้ให้ไปรับยากับทางร้านขายยาหรือตรวจอาการเบื้องต้นกับเภสัชกรก่อนนั่นเอง ซึ่งโครงการนี้จะทำการเชื่อมต่อกับทางร้านขายยาทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้กับทาง Arincare ซึ่งมีกระบวนการทำงานของระบบเข้าใจได้โดยง่ายดังนี้

 1. ทางโรงพยาบาลจะสอบถามคนไข้ก่อนว่าต้องการรับยาจากร้านขายยาใกล้บ้านหรือไม่ ?
 2. หากคนไข้ยืนยัน ทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS ไปให้กับร้านขายยา เพื่อแจ้งว่าจะมีคนไข้มารับยาที่ร้าน (ไม่ระบุว่าเป็นใคร) ต้องการยาอะไรบ้าง หากทางร้านขายยาพร้อม ก็สามารถกดยืนยันเพื่อรับคนไข้ได้เลย
 3. เมื่อทางร้านขายยายืนยันแล้ว ทางระบบจะส่ง SMS ไปให้คนไข้ ซึ่งภายในนั้นจะมีรหัส OTP สำหรับยืนยันตัวตน รายการยา คำวินิจฉัยโรค วันเวลาและแผนที่ร้านขายยาให้พร้อมสรรพ
 4. หากพบว่าคนไข้ยังไม่ได้ไปรับยา ทางโรงพยาบาลสามารถส่ง SMS ไปแจ้งคนไข้ให้ไปรับยาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

โครงการกับไทยสมุทร

ไทยสมุทรเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้ออกแบบกรรมทันขึ้นมา ให้ลูกค้าที่อยู่ในกรรมทัน สามารถขอคำปรึกษากับแพทย์ทางไกลผ่านระบบ Telemedicine ได้ฟรี โดยทางแพทย์จะสร้าง e-Prescription ขึ้นมา และจัดส่งไปยังร้านขายขาที่ใกล้กับคนไข้ ให้คนไข้สามารถเข้าไปรับยาได้โดยง่าย

โครงการกับ DTAC

DTAC ได้ทำการจับมือกับบริษัทประกัน Sunday เปิดตัวโครงการสำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม DTAC มอบส่วนลดค่ายาให้ ซึ่งรหัสส่วนลดดังกล่าว สามารถนำมาใช้กับระบบ ARINCARE e-Pharmacy Platform ได้

โครงการกับระบบ Telemedicine ของเอกชน

เช่นเดียวกับไทยสมุทร บริษัทเอกชนที่ทำระบบ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกลขึ้นมา จะสามารถออกใบสั่งยา e-Prescription ที่ทำงานร่วมกับ ARINCARE e-Pharmacy Platform ได้


Arincare สร้างด้วยใจ ให้ร้านขายยาไทยใช้ฟรี

สำหรับเภสัชกร หรือเจ้าของร้านยาคนไหนที่ต้องการใช้ระบบ e-Prescription บน ARINCARE e-Pharmacy Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟรีสำหรับร้านขายยาโดยเฉพาะ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลตัวแพลตฟอร์มทั้งหมด รวมไปถึงสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ : http://www.arincare.com/

ช่องทางการติดต่อ