sunday

สร้างรายได้ด้วย e-Prescription รับใบสั่งยา

เพิ่ม Traffic ผู้ใช้บริการง่าย ๆ ด้วย “e-Prescription” ระบบใบสั่งยายุคดิจิตอล ใบสั่งยาหรือใบสั่งแพทย์ คือ เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาเพื่อดูแลรักษาคนไข้ ใบสั่งยาจะมาในรูปแบบของกระดาษแผ่นหนึ่ง ซึ่งภายในนั้นก็จะระบุรายละเอียดของคนไข้ อาการ รวมไปถึงยาที่คนไข้ต้องรับประทานอยู่ทั้งหมด ปัญหาก็คือ บางครั้งใบสั่งยาก็ยากที่จะอ่านเข้าใจ เป็นเอกสารที่สามารถหล่นตกหายได้ อ่านได้ยาก หรือจะแชร์ต่อไปยังร้านขายยา เพื่อให้คนไข้ไปรับยาแถวบ้านก็ไม่สามารถทำได้ “คนไข้ที่มาโรงพยาบาลรวมทั้งปีและทั่วประเทศมีกว่า 61.64 ล้านคน ในขณะที่โรงพยาบาลมีเพียง 1,370 แห่งเท่านั้น” จากสถิติข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ว่า...

FAQ : คำถามเกี่ยวกับโครงการ “ดีแทคใจดีช่วยค่ายา”

เริ่มแล้วนะคะกับโครงการ "dtac ใจดี ช่วยค่ายา" ที่ทาง Arincare ร่วมกับ dtac และ Sunday เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งาน dtac ทั้ง 19 ล้านเลขหมาย ได้เข้าถึงร้านขายยามาตรฐานทั่วประเทศและได้รับสิทธิประโยชน์จาก dtac ช่วยจ่ายค่ายาให้ค่ะ ในบทความนี้เรามาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการกันเพื่อให้ทราบข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้นนะคะ =) [caption id="attachment_2527" align="aligncenter" width="600"] โครงการ dtac ใจดีช่วยค่ายา[/caption] FAQ...