sunday

FAQ : คำถามเกี่ยวกับโครงการ “ดีแทคใจดีช่วยค่ายา”

เริ่มแล้วนะคะกับโครงการ "dtac ใจดี ช่วยค่ายา" ที่ทาง Arincare ร่วมกับ dtac และ Sunday เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งาน dtac ทั้ง 19 ล้านเลขหมาย ได้เข้าถึงร้านขายยามาตรฐานทั่วประเทศและได้รับสิทธิประโยชน์จาก dtac ช่วยจ่ายค่ายาให้ค่ะ ในบทความนี้เรามาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการกันเพื่อให้ทราบข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้นนะคะ =) [caption id="attachment_2527" align="aligncenter" width="600"] โครงการ dtac ใจดีช่วยค่ายา[/caption] FAQ...