Arincare

Arincare ระดมทุนจาก NEXTER VENTURES และ Mitsubishi Corporation มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี Telepharmacy หนุนร้านขายยา SME ไทยให้อยู่รอด

November 10, 2020

Arincare ระดมทุนจาก NEXTER VENTURES และ Mitsubishi Corporation มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี Telepharmacy หนุนร้านขายยา SME ไทยให้อยู่รอด

ในการระดมทุนของ Aricare ในรอบ Series A นี้ นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Telepharmacy เพื่อหนุนร้านขายยาชุมชน ตลอดจนต่อยอดการเติบโตของ Health Tech Ecosystem ในเมืองไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนสังคม โดย Arincare ถือเป็น Healthcare Startup รายแรกและเป็นสตาร์ทอัพไทยรายเดียวจากทั้งหมด 4 สตาร์ทอัพที่ทาง NEXTER VENTURES ร่วมลงทุน ซึ่งเงินลงทุนจาก CVC อย่าง NEXTER VENTURES บริษัทในเครือ SCG Cement Building Materials  ที่เข้ามาร่วมลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ของวงการ Healthcare ที่กำลังจะเกิดการผลักดันร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพ ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทย มากกว่านั้น Arincare ยังได้รับเงินทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Mitsubishi Corporation ในการระดมทุนรอบ Series A ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดี ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยในมุมมองระดับสากล

‘การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย’ คือจุดร่วมของทั้ง 4 ภาคส่วนในการผนึกกำลังครั้งนี้

คุณธีระ กนกกาญจนรัตน์ CEO & Co-founder จาก Arincare

คุณธีระ กนกกาญจนรัตน์ CEO & Co-founder กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและก้าวต่อไปของ Arincare ว่า ‘ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการออนไลน์ e-Pharmacy สำหรับร้านขายยา (หรือ “โปรแกรมร้านยารูปแบบใหม่”) ที่มุ่งให้ผู้ประกอบการเจ้าของร้านยาและเภสัชกรได้มีเครื่องมือที่ช่วยบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหนุนเภสัชกรชุมชนและร้านขายยา SME ให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันกับร้านขายยา Chain หรือบริษัทใหญ่ๆ ที่มาทุ่มตลาดได้ จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งมั่นจะ Empowered ใน Healthcare Industry แต่จากนี้เป้าหมายของ Arincare จะใหญ่กว่าเดิม โดยจะพัฒนาบริการไปสู่แนวคิดที่ว่า ‘Make Healthcare Affordable’ เพื่อให้ทุกคนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึง ‘ยา’ ได้ง่าย ในราคาที่ทุกคนจ่ายได้’

โดยในก้าวใหม่ของการเติบโตนี้ คุณธีระเชื่อว่าบริการของ Arincare จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่กว้างขึ้นและจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศได้

 

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business จาก NEXTER VENTURES

ในส่วนของ NEXTER VENTURES  ซึ่งนำทัพโดยคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ที่กำลังมองหา Innovation ใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจเดิมของ SCG Cement Building Materials ได้กล่าวถึงการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ว่า ‘Arincare เป็น Healthcare Startup รายแรกและเป็นสตาร์ทอัพไทยรายเดียวจากทั้งหมด 4 สตาร์ทอัพที่ทาง NEXTER VENTURES ร่วมลงทุนซึ่ง Arincare มีความน่าสนใจตรงที่เป็นสตาร์ทอัพที่เอาดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ระบบด้านสาธารณสุขดีขึ้น ที่ทาง NEXTER VENTURES มองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเพราะร้านขายยาเป็นที่ที่คนเข้าถึงง่าย มีอยู่ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีคนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้จำนวนมาก และเราเชื่อว่าการลงทุนในธุรกิจด้าน Health and Well Being จะนำไปสู่การพัฒนาในด้าน Smart Living ที่สอดรับกับแนวคิดการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคนี้ ที่จะสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้ในระยะยาว’ จากแนวคิดนี้

การร่วมลงทุนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงผลตอบแทนด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ทาง NEXTER VENTURES ยังมองไปถึงเรื่องของการร่วมผลักดันและการขับเคลื่อนธุรกิจของ SCG Cement Building Materials ว่าจะสามารถเข้าไปส่งเสริมศักยภาพด้าน Logistics เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของ Arincare ได้อย่างแน่นอน

Mr. Shoichi Ogiwara ประธาน บริษัท President of Mitsubishi Company (Thailand),Ltd และบริษัท Thai-MC Company Limited

การร่วมลงทุนในครั้งนี้ เสริมทัพโดยบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Mitsubishi Corporation ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดบริการของ Arincare ไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ทุกคนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรม

โดย Mr. Shoichi Ogiwara ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท President of Mitsubishi Company (Thailand),Ltd และบริษัท Thai-MC Company Limited ได้ให้เหตุผลการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ว่า ‘เราสนใจปัญหาสังคม ซึ่ง Arincare กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาข้อนี้ เราเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผมเห็นว่า Arincare คือผู้เล่นสำคัญในระบบนิเวศน์ของ Healthcare ในประเทศไทย โดยมีการบริการและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับการจัดหายาในราคาที่เหมาะสมให้กับคนไทย นอกจากนี้ผมคิดว่าเราจะสามารถเรียนรู้ธุรกิจนี้ในประเทศไทยและจะสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจการดูแลสุขภาพในประเทศญี่ปุ่นได้โดย ส่วนที่สำคัญที่สุดในการร่วมระดมทุนครั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นในทีมงาน Arincare ผมเชื่อว่าหากเราเชื่อมั่นในกันและกัน เราจะสามารถบริหารธุรกิจร่วมกัน พัฒนาร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน’

ด้านการลงทุนใน Healthcare Startup ของ Mitsubishi Corporation นั้น Mr. Shoichi Ogiwara ได้กล่าวว่า ‘Mitsubishi Corporation เอง ได้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพมาตั้งแต่ศตวรรศที่ 20 แล้ว ฉะนั้นเราจึงมีความรู้ในอุตสาหกรรมด้านนี้ ในขณะเดียวกันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ SCG ก็มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจต่างๆ ฉะนั้นหมายความว่า Mitsubishi Corporation จะสามารถนำประสบการณ์และความรู้รอบในด้านนี้มาผนวกเข้ากับความชำนาญของ SCG และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อรวมพลังกันเราจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลักดัน Arincare ได้’

 

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นบทบาทสำคัญในการผลักดัน Arincare กล่าวว่า ‘การร่วมระดมทุนจาก Corporate ไทยนับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ CVC ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

ในขณะเดียวกันเงินทุนจาก Mitsubishi Corporation ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มาร่วมลงทุน ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยและระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสเติบโต ตลอดจนขยายกิจการไปในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ดร.ชินาวุธยังเล็งเห็นว่า การร่วมระดมทุนในครั้งนี้สามารถเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนว่า การหา Synergy Value ร่วมกับสตาร์ทอัพนั้นเป็นไปได้หลายวิธี ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้จะสามารถนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ของ Healthcare Industry ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐเองก็จะได้รับประโยชน์จากการผลักดันในเรื่องของ Digital Transformation ด้วย ในวันนี้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมาที่บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่ง ​Healthcare ก็นับเป็นกลุ่ม Rising Star และจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้และท้ายที่สุดก็จะสามารถไปสู่การพัฒนาและการสร้างโอกาสใหม่เพื่อสร้าง S-Curve ให้ประเทศได้

ภายใต้การผลักดันของ depa ได้สะท้อนให้เห็นว่า การที่จะช่วยเหลือสตาร์ทอัพหนึ่งรายให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องใช้อาศัยความพยายามและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อน เพราะว่าสตาร์ทอัพเองมีไอเดียที่ดี มี Solution ที่ดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ขาดคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจจากสังคม ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย สำหรับ Arincare นับเป็นกรณีตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าต้องใช้พยายามยามพอสมควรในการที่เราจะขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไปสู่การเติบโตได้ แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในประเทศไทย การที่ภาครัฐร่วมมือกับเอกชน ร่วมมือกับสตาร์ทอัพเพื่อต่อยอดการเติบโตเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า Ecosystem นั้น มันต้องทำงานด้วยกัน ไม่ใช่การแยกส่วน

สำหรับร้านขายยาหรือเภสัชกร สามารถสมัครใช้งานโปรแกรม ARINCARE และนัดเดโมสอนการใช้งานระบบเบื้องต้น ที่นี่ >> https://bit.ly/arincare