HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

รู้ได้อย่างไรว่าลูกติดเชื้อไวรัส RSV ?

December 28, 2020

รู้ได้อย่างไรว่าลูกติดเชื้อไวรัส RSV ?

รู้ได้อย่างไรว่าลูกติดเชื้อไวรัส RSV ?

ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายทางนํ้ามูก นํ้าลาย และละอองฝอยจากการไอ จาม โดยในเด็กเล็กๆ ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะพบการติดเชื้อโรคนี้ได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่ รวมถึงคนที่เป็นโรคปอด โรคหัวใจเรื้อรัง และมีภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ก็มีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากขึ้นเช่นกัน

ตามปกติโรคติดเชื้อไวรัส RSV จะระบาดมากเป็ นพิเศษในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศค่อนข้างเย็นและชื้น และอาการเบื้องต้นของโรคก็ไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก ทําให้พ่อแม่หลายคนรู้ตัวช้าเพราะคิดว่าลูกป่วย
เป็นไข้หวัดทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วเชื้อ RSV นั้นมีความรุนแรงกว่าโรคไข้หวัดปกติ และหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษาก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อาการที่บ่งบอกว่าลูกติดไวรัส RSV

โรคติดเชื้อไวรัส RSV จะมีระยะฟักตัวประมาณ 3 – 6 วัน โดยอาการในช่วงแรกจะคล้ายกับเป็นไข้หวัด เช่น มีไข้ นํ้ามูกไหล ไอจาม แต่ในเด็กเล็กที่ติดเชื้อ RSV ก็มักมีอาการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งหากพ่อแม่ ผู้ปกครองพบว่าลูกหลานมีอาการเข้าข่ายต่อไปนี้ ก็ให้รีบพาไปหาหมอโดยด่วนที่สุด

  • มีไข้สูง ตัวร้อนมาก
  • ไออย่างรุนแรง หรือไอจนอาเจียน และอาจมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย
  • มีเสมหะมากกว่าปกติ
  • หายใจลําบาก หายใจครืดคราด หรือหายใจแล้วมีเสียงวี้ด
  • หอบเหนื่อย หายใจเร็วและแรงจนหน้าอกบุ๋ม
  • ตัวเขียว สังเกตได้จากนิ้วและปลายเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคลํ้า
  • ปากซีดเซียว
  • ซึม หรืองอแงผิดปกติ
  • เบื่ออาหาร ทานได้น้อยลงจนผิดสังเกต

อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่พ่อแม่ ไม่ควรวางใจเด็ดขาด โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับเด็กเล็กในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวที่มีการระบาดของไวรัส RSV มากกว่าช่วงอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่ ที่สงสัยวาอาการของลูกเราอาจเข้าข่ายติดเชื้อไวรัส RSV จึงควรรีบพาลูกไปตรวจกับคุณหมอโดยละเอียด เพราะการรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายของโรคนี้ได้


รู้สึกไม่สบาย? เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องการยา? Medcare พร้อมให้บริการช่วยให้คุณได้ปรึกษากับเภสัชกรมืออาชีพ เเละจัดหาตัวแทนไปรับยาร้านขายยยามาตรฐานเพื่อนำไปส่งให้ที่บ้านของคุณได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล

เริ่มการปรึกษาได้ที่ >> https://bit.ly/medcareapp