HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

เชื้อไวรัส RSV ป้องกันได้หรือไม่ ?

December 28, 2020

เชื้อไวรัส RSV ป้องกันได้หรือไม่ ?

เชื้อไวรัส RSV ป้องกันได้หรือไม่ ?

เชื้อโรคที่เป็นของฝากในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ คงหนีไม่พ้นเชื้อไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเป็นไวรัสก่อโรคในระบบทางเดินหายใจที่ทําให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบอย่างรุนแรงได้ เชื้อไวรัส RSV นั้นติดต่อกันได้ ค่อนข้างง่ายในหมู่เด็กเล็กวัยอนุบาล เนื่องจากเด็กๆ ยังมีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรง รวมถึงการต้องไปโรงเรียนคลุกคลีกับเด็กคนอื่นเป็นประจําก็ยิ่งเพิ่มโอกาสติด
เชื้อได้มากขึ้น พ่อแม่หลายคนจึงรู้สึกกังวลใจ เพราะไม่รู้จะรับมือกับโรคนี้อย่างไรดี

การติดต่อของไวรัส RSV

เชื้อไวรัส RSV สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสน้ำมูก นํ้าลาย เสมหะ และสารคัดหลั่งของคนป่วยที่เป็นโรคนี้ โดยเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางตา หู จมูก ปาก ดังนั้น การใช้มือที่สัมผัสถูกเชื้อมาจับโดนหน้า ขยี้ตา หยิบอาหารเข้าปาก หรือสูดละอองฝอยจากการไอ จาม ที่มีเชื้อโรคปนอยู่เข้าไป ก็มีความเสี่ยงจะติดเชื้อไวรัส RSV ได้ทั้งสิ้น

ไวรัส RSV ก่อโรคได้ในคนทุกวัย แต่เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกวา่ 5 ปี จะมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าผู้ใหญ่รวมถึงคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ เป็นโรคปอด โรคหัวใจ หรือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV ได้มากกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงด้วย

ป้องกันไวรัส RSV ได้อย่างไร ?

ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัส RSV ยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่ได้ผล แต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าวในตัวเราเองและลูกน้อยได้ โดยทําตามคําแนะนําดังต่อไปนี้

  • ล้างมือของตัวเองและลูกบ่อยๆ เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคทุกชนิดที่ติดมากับมือ รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนอุ้มและสัมผัสเด็กเล็ก
  • ทําความสะอาดของใช้ อย่างจาน ชาม แก้วน้า ช้อนส้อม และของเล่นเด็กให้สะอาดเป็นประจํา
  • สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อเมื่อไปโรงเรียนหรือออกไปนอกบ้าน
  • หลีกเลี่ยงการพาลูกไปในที่แออัด หรือสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท
  • พยายามไม่ให้ลูกรับสัมผัสจากคนแปลกหน้า เช่น การอุ้ม กอด หรือหอม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่มาสู่ลูก
  • หากลูกติดเชื้อ RSV หรือมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ คล้ายไข้หวัด ควรให้ลูกหยุดเรียนอยู่บ้านเพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงเรียน
  • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยการดื่มนํ้ามากๆ และทานอาหารที่มีประโยชน์