น้ำท่วม

โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ มีโรคร้ายที่แฝงมากับน้ำมากมาย โดยเฉพาะน้ำที่ท่วมขังไม่ได้รับการระบาย เพราะมักจะมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ แฝงมาด้วย มาระวังโรคร้ายต่างๆ ที่แฝงมากับน้ำท่วมกัน 1. โรคฉี่หนู (โรคเลปโตสไปโรซิส) โรคระบาดที่ติดมาจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของหนู วัว ควาย สุนัข และแมว โดยแบคทีเรียเหล่านี้จะเข้าไปทางบาดแผล ตา และปาก ทำให้เกิดอาการตัวร้อน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขา หรือหลัง จากนั้นจะค่อยๆ มีอาการตาแดง สู้แสงไม่ได้ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ซึม หากเชื้อเข้าไปถึงสมอง จะมีอาการเพ้อ ป้องกันโดย :...