ADHD

โรคสมาธิสั้น ทานอาหารเสริมอะไรดี?

โรคสมาธิสั้น (ADD/ADHD) พบได้ในคนปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของโรคนี้อาจมาจากกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และอาหารประเภทน้ำตาล อาหารหวานๆ สารปรุงแต่งอาหาร การขาดสารอาหาร สารกันเสีย และอาจจะมาจากการแพ้อาหารบางชนิด อาการของโรคสมาธิสั้น ในเด็ก ได้แก่ ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับกิจกรรมใด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน วอกแวกบ่อย เบื่อง่าย จัดการการทำงานไม่เป็น ทำงานไม่ค่อยเสร็จ มักทำของหายบ่อย ไม่ค่อยฟัง หรือฟังไม่เป็น ทำตามคำสั่ง หรือคำแนะนำไม่ค่อยได้ หงุดหงิดง่าย บางครั้งก็กรีดร้องโวยวาย อยู่นิ่งไม่ค่อยได้...