allergic rhinitis

หวัดกับภูมิแพ้ ต่างกันอย่างไร

หวัดกับภูมิแพ้ ต่างกันอย่างไร บางครั้งโรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (viral rhinitis) หรือหวัด (common cold) กับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (allergic rhinitis) อาจมีอาการคล้ายกัน แบบไหนเรียกว่า ภูมิแพ้ ? โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (allergic rhinitis) หรือโรคแพ้อากาศ มีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แพ้ แล้วปล่อยสาร "ฮิสตามีน" ออกมา ซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดอาการคัดจมูก จาม หรือ หายใจไม่ออก ปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้...