Cod Liver Oil

น้ำมันตับปลา กับ น้ำมันปลา ต่างกันนะ!

เรามักได้ยินคนพูดถึง น้ำมันปลา หรือ น้ำมันตับปลา บ่อยๆ ด้วยความที่ชื่ออาจจะคล้ายกันและรูปร่างลักษณะของน้ำมันทั้งคู่ก็ไม่ต่างกัน คนจึงมักคิดว่าน้ำมันสองชนิดนี้คือน้ำมันชนิดเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เลยค่ะ น้ำมันตับปลา (Cod Liver Oil) และ น้ำมันปลา (Fish Oil) เป็นน้ำมันคนละชนิดกัน และมีคุณสมบัติต่างกันอย่างมาก น้ำมันตับปลา (Cod Liver Oil) เป็นน้ำมันที่ได้จากตับของปลาคอด ซึ่งเป็นปลาทะเล มีส่วนประกอบสำคัญ คือ วิตามิน เอ...