health

เทคโนโลยีสุขภาพในยุค 4.0 (ตอนที่ 4 — ตอนจบ)

ระบบบริหารจัดการร้านยาและบริการด้านสุขภาพอื่นๆ Arincare : ระบบบริหารจัดการร้านยาในระบบ Cloud ที่เปิดให้ร้านยาโดยเภสัชกรใช้งานฟรี จุดเด่นคือ เป็นระบบบริหารจัดการทั้งการขายยาหน้าร้าน และการบริหารงานหลังร้าน โดย software ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านขายยาโดยเฉพาะ ใช้ผ่าน browser สามารถทำบันทึกรายงานการขายยาเพื่อส่งให้กับ อย. ได้ สามารถทำระบบทะเบียนประวัติคนไข้ ทั้งประวัติความเจ็บป่วยและการแพ้ยา และด้วยจุดเด่นของการเป็นระบบ cloud ทำให้เจ้าของร้านสามารถมองเห็นภาพรวมและบริหารงานจากที่ใดก็ได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อบริการอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เป็นช่องทางการชำระเงินแบบ e-payment ได้ และในอนาคตอาจมี...

เทคโนโลยีสุขภาพในยุค 4.0 (ตอนที่ 3)

ตอนที่ 3 บริการทางการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ในยุคที่ความเร็วในการสื่อสารไม่เป็นปัญหาเช่นสมัยก่อน ส่งผลให้การรักษาพยาบาลสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ ทำให้สามารถเกิดระบบการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพที่เรียกว่า TeleHealth หรือ Telemedicine (โทรเวชกรรม/การแพทย์ทางไกล) โดยแนวคิดการให้บริการในลักษณะนี้ได้เริ่มต้นที่ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกามีบริษัทผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ชื่อ Teladoc โดยมีบริการที่เริ่มจากรับสายโทรศัพท์ให้คำปรึกษา จนปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยี Video Call หรือ การพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตาแบบเวลาจริง (real time) ทำให้คนไข้สามารถเข้าถึงแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับบริการได้ค่อนข้างมาก ส่วนในอังกฤษจะมีผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ชื่อ Babylon Health ซึ่งได้นำระบบ A.I....

เทคโนโลยีสุขภาพในยุค 4.0 (ตอนที่ 2)

ในปัจจุบันประชาชนไทยแทบจะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารประจำกาย การเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างด้วยวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือช่วยเหลือทางการแพทย์จำนวนไม่น้อยได้ ซึ่งไม่เพียงแค่แอปพลิเคชันเท่านั้น ที่สร้างความเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ [IoT (Internet of Thing)] หรือ อุปกรณ์ติดตามตัว (wearable) และเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งวงการแพทย์ได้เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า “Digital Health” ซึ่งเป็นการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพเข้ามาระหว่างกัน นำมาแสดงผลและประมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพสูงสุด ดังรูปแบบของภาพด้านล่างซึ่งเป็นบริการที่เป็นส่วนประกอบของ Digital Health จากข้อมูลโดย IQVIA ในปี 2017 พบว่า ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันด้านสุขภาพกว่า 318,000...

เทคโนโลยีสุขภาพในยุค 4.0 (ตอนที่ 1)

ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุขภาพภายใต้ระบบนิเวศสาธารณสุขของไทย ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราจนแทบจะเรียกได้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้มัน ในปัจจุบันคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย เกือบ 10 ชั่งโมงต่อวันในวันทำงานหรือเรียน และ 11 ชั่วโมงในวันหยุด หรือกล่าวให้เห็นภาพคือ ประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวันนั้นอยู่กับอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงคน Gen Y ที่เป็นวัยแรงงานรุ่นใหม่และใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากที่สุด แต่ยังรวมไปถึงวัยปู่ย่าตายายยุค Baby Boomer...