IQVIA

วิธีการกดส่งรายงาน IMS IQVIA

December 27, 2019 Arincare

เรียน ผู้ใช้งานระบบ ARINCARE ทุกท่าน อรินแคร์ขอเรียนเชิญร้านขายยาที่ใช้งานระบบ ARINCARE สมัครเข้าร่วมโครงการ Marketing Research ส่วนของ วิธีการกดส่งรายงาน IMS IQVIA ในระบบของอรินแคร์ มีขั้นตอน ดังนี้ [gallery columns="2" size="large" ids="2128,2127"] 1. เมื่อลูกค้า Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ "ตั้งค่าบริษัท > การเชื่อมต่อภายนอก...