migraine

ปวดหัวแบบไหน เรียกว่า ไมเกรน

ปวดหัวแบบไหน เรียกว่า ไมเกรน ไมเกรน เป็นอาการปวดหัวที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงาน ที่ต้องเผชิญกับความเครียดอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นความเครียดสะสม โดยปกติแล้ว อาการไมเกรนส่วนใหญ่มักมีอาการปวดหัวข้างเดียว แต่ในความเป็นจริง อาการปวดหัวข้างเดียว หรือสองข้าง ก็เป็นลักษณะของไมเกรนเช่นกัน เนื่องจากมีจุดกำเนิดที่ทำให้ปวดหัว ส่งสัญญาณมายังระบบประสาท ไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติและหลอดเลือดในสมอง รวมถึงการส่งผ่านสัญญาณของเส้นประสาทมาทางเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและหนังศีรษะ ทำให้บางครั้งอาจเริ่มต้นปวดหัวข้างใดข้างหนึ่ง  และอาจจะกระจายไปยังศีรษะทั้งสองข้างได้ หรืออาจปวดสลับกัน   ปวดหัวทั่วไป ต่างจาก ปวดหัวไมเกรนอย่างไร การปวดหัวทั่วไป หรือปวดหัวจากสาเหตุอื่น...