samitivej

Patient care Network by Arincare x Samitivej

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network ด้วยระบบใบส่งตัวคนไข้อิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เป็นรายแรกของไทย โครงการ Patient Care Network นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช และ Arincare บริษัทสตาร์ทอัพให้บริการระบบบริหารจัดการร้านขายยา มีเภสัชกรและร้านขายยาผู้ใช้งานในเครือข่ายมากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ โดยจุดประสงค์ของโครงการคือการเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลคนไข้ในกรณีที่มีการส่งตัวจากร้านขายยาชุมชน ไปสู่การตรวจรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น (more…)