Arincare FEATURED HEALTHCARE การบริหารร้านขายยา

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

June 10, 2019

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network ด้วยระบบใบส่งตัวคนไข้อิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เป็นรายแรกของไทย

โครงการ Patient Care Network นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช และ Arincare บริษัทสตาร์ทอัพให้บริการระบบบริหารจัดการร้านขายยา มีเภสัชกรและร้านขายยาผู้ใช้งานในเครือข่ายมากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ โดยจุดประสงค์ของโครงการคือการเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลคนไข้ในกรณีที่มีการส่งตัวจากร้านขายยาชุมชน ไปสู่การตรวจรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น

Patient care Network by Arincare x Samitivej
โครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network โดย Arincare x Samitivej

ในปัจจุบันการส่งต่อคนไข้ระหว่างร้านขายยาไปยังโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติในกรณีที่เภสัชกรประจำร้านมีความเห็นว่าอาการป่วยของคนไข้ควรได้รับการวินิจฉัยและปรึกษาแพทย์โดยละเอียด โดยเภสัชกรจะทำการเขียนบันทึกข้อมูลบน ‘ใบส่งตัวคนไข้’ หรือ Referral Form แบบกระดาษ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้เช่น อาการ ความเห็น และบันทึกรายการยาที่เคยจ่ายให้คนไข้ เพื่อให้คนไข้นำใบส่งตัวนั้นไปมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นให้ข้อมูลต่อเนื่องในการตรวจรักษา

แต่อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ใบส่งตัวที่บันทึกข้อมูลนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างทาง ก่อนที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาล นอกจากนั้นการบันทึกข้อมูลยังเป็นการเขียนบนกระดาษซึ่งทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนำไปใช้ต่อได้ยากและขาดประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้

การนำระบบใบส่งตัวคนไข้แบบอิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เข้ามาใช้ดังเช่นในต่างประเทศผ่านระบบบริหารจัดการร้านขายยาของ Arincare จะช่วยให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพของคนไข้ทั้งในและภายนอกโรงพยาบาลมีความต่อเนื่อง ชัดเจน และสามารถเชื่อมถึงกันได้แบบไร้รอยต่อ

โครงการรุ่นที่ 1 เปิดรับร้านขายยาเข้าร่วมจำนวน 50 ร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ก่อนที่จะขยายผลต่อไปในต่างจังหวัด

ร้านขายยาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการและกรอกใบสมัครเข้าร่วมได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ระบบบริหารจัดการร้านขายยา Arincare – “Empowering Pharmacists”

https://www.arincare.com

โทร: 064 226 6888

LINE ID: @arincare

#arincare #samitivej #ereferral #patientCareNetwork