tutorial11

11 Arincare Tutorial

November 2, 2016 Arincare

การสร้างสินค้าใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ คือการสร้างฐานข้อมูลสินค้าที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลกลาง หรือสินค้าที่ไม่ใช่ยา เช่น อาหารเสริม เครื่องดื่ม นงผง ฯลฯ เนื่องจากบางร้านขายยาไม่ได้ขายเฉพาะแค่ยาเท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลของสินค้าลงระบบได้โดยการสร้างสินค้าใหม่นั้นเอง เริ่มต้นการสร้างสินค้าใหม่โดยการเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นไปคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายบน หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” ทางด้านขวามือหลังช่องค้นหาสินค้า เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลสินค้าแล้ว ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลของสินค้าที่ต้องการบันทึกเข้าระบบ สำหรับ “ชื่อเรียกเฉพาะ” จะเป็นชื่อสินค้าที่ร้านค้าเรียกกันเฉพาะภายในร้าน (ชื่อเล่นยา) สำหรับ “บริษัทผู้ผลิต” ผู้ใช้งานสามารถค้นหาจากชื่อในช่อง “เลือกบริษัทผู้ผลิต” ได้เลย “Generic Name” หรือ...