tutorial4

04 Arincare Tutorial

October 31, 2016 Arincare

การขายสินค้าและการพักรายการขาย สำหรับการขายสินค้าในระบบ POS สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ผู้ใช้งานสามารถยิงบาร์โคดสินค้าได้โดยตรงในช่องค้นหาสินค้า เมื่อสแกนบาร์โคดสินค้าแล้ว ระบบจะขึ้นมาหน้าใส่จำนวนสินค้าให้ผู้ใช้ระบุเลือกจำนวนที่ขาย จากนั้นสามารถคลิกที่ปุ่ม “Add to cart” หรือกดปุ่ม Enter เพื่อทำการขายต่อไป โดยจำนวนที่ขายนั้นต้องไม่เกินกว่า “จำนวนคงเหลือ” ของสินค้านั้นในสต็อค เมื่อคลิกปุ่ม “Add to cart” แล้วสินค้านั้นจะถูกบรรจุลงตะกร้า ระบบจะแสดงหน้าPOS ในลักษณะนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการขายต่อ 2. สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีปืนยิงบาร์โคด ผู้ใช้ระบบสามารถคลิกเข้าไปในช่องค้นหาสินค้า โดยพิมพ์ชื่อของสินค้า...