tutorial5

05 Arincare Tutorial

October 31, 2016 Arincare

เพิ่มเจ้าหนี้ (Supplier) “เจ้าหนี้” ในระบบของ Arincare หมายถึง “Supplier” บุคคลหรือองค์กรที่จัดหายาและสินค้าอื่น ๆ ให้กับร้านขายยาของเจ้าของบริษัท และการรับสินค้ามาขายต่อ ก็จะสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ แล้วเจ้าหนี้ก็จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า การจัดการเจ้าหนี้จะเป็นสิทธิเฉพาะของเจ้าของบริษัทหรือผู้มีสิทธิใช้งานระบบ Back Office (บริหารจัดการหลังบ้าน) เท่านั้น เริ่มต้นการเพิ่มเจ้าหนี้โดยไปที่หน้าหลักของ Back Office แล้วคลิกที่ “สมาชิกการค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นให้คลิกที่ “การจัดการเจ้าหนี้” จากนั้นผู้ใช้งานสามารถทำการเพิ่มเจ้าหนี้โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเจ้าหนี้” ด้านขวามมือ เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลเจ้าหนี้แล้ว ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลของเจ้าหนี้จนครบ เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างเพื่อทำการบันทึกข้อมูล เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าหลักของการจัดการเจ้าหนี้ และจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหนี้ไว้และเราสามารถใช้ข้อมูลเจ้าหนี้นี้ในการทำใบสั่งซื้อสินค้า...