tutorial6

06 Arincare Tutorial

November 2, 2016 Arincare

ทำใบสั่งซื้อสินค้า ใบสั่งซื้อ คือ เอกสารสั่งซื้อยาหรือสินค้าที่เจ้าของบริษัทส่งให้เจ้าหนี้เพื่อแจ้งเจ้าหนี้ว่าต้องการสินค้าประเภทใด ปริมาณเท่าใด ราคาเท่าไร ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ “สำหรับการสร้างใบสั่งซื้อจะเป็นสิทธิเฉพาะของเจ้าของบริษัทเท่านั้น” เมื่อเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “คลังสินค้า” แถบเมนูด้านบน จากนั้นคลิกที่ “รายการใบสั่งซื้อสินค้า” แถบเมนูด้านบนซ้ายมือ จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “สร้างใบสั่งซื้อ” ทางด้านขวามือ เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสินค้าใหม่ เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้า “สร้างใบสั่งซื้อสินค้า” จะมีช่องว่างให้ใส่รายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ชื่อผู้จำหน่าย” หากผู้ใช้งานเคยลงข้อมูลใน “เจ้าหนี้” หรือ supplier ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อเจ้าหนี้ในช่อง “ชื่อผู้จำหน่าย” แล้ว ระบบจะทำการขึ้นข้อมูลรายชื่อผู้จำหน่ายที่มีอยู่ในระบบขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ในทุก ๆ ครั้ง สำหรับการเพิ่มรายการสินค้า ในช่อง “ชื่อสินค้า” ผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค๊ด...