tutorial7

07 Arincare Tutorial

November 2, 2016 Arincare

ทำใบรับสินค้า ใบรับสินค้า คือ เอกสารที่เจ้าของบริษัททำขึ้นหลังจากได้รับยาหรือสินค้าจากเจ้าหนี้ เจ้าของบริษัทจะต้องทำการตรวจนับสินค้าคู่กับใบกำกับสินค้าที่เจ้าหนี้ส่งมาให้ว่าครบถ้วนหรือไม่ สำหรับการสร้างใบรับสินค้าจะเป็นสิทธิของผู้ใช้งานที่เป็น administrator หรือเจ้าของบริษัทเท่านั้น เมื่อเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “คลังสินค้า” แถบเมนูด้านบน จากนั้นคลิกที่ “รายการใบรับสินค้า” แถบเมนูด้านบนซ้ายมือ จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “เพิ่มใบรับสินค้า” ทางด้านขวามือ เพื่อสร้างใบรับสินค้าใหม่ เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้า “สร้างใบรับสินค้า” จะมีช่องว่างให้ใส่รายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ชื่อผู้จำหน่าย” หากผู้ใช้งานเคยลงข้อมูลใน “เจ้าหนี้” หรือ supplier ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อเจ้าหนี้ในช่อง “ชื่อผู้จำหน่าย” แล้ว ระบบจะทำการขึ้นข้อมูลรายชื่อผู้จำหน่ายที่มีอยู่ในระบบขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ในทุก ๆ ครั้ง สำหรับ “สาขาที่รับสินค้า”...