v1.4.0

Arincare Update — เวอร์ชั่น Beta 1.4.0

January 20, 2017 Arincare

สวัสดีค่ะ Arincare มีการอัพเดทระบบสู่เวอร์ชั่นใหม่ Beta 1.4.0 ค่ะ โดยการอัพเดทระบบครั้งนี้มุ่งเน้นที่ยกเครื่องระบบการรายงานแบบใหม่ที่ทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีรายงานใหม่ และระบบช่วยเตือนใน POS เราไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ =) New Feature #1: ระบบรายงานแบบใหม่ ในเวอร์ชั่นนี้ระบบรายงานได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดค่ะ โดยระบบใหม่นี้ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียงข้อมูลตามหัวข้อ (Sort) ได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ของข้อมูลรายงานโดยที่ไม่ต้องโหลดใหม่ทั้งหน้าเพื่อให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทั้งในรายงานการขายและรายงานคลังสินค้า นอกจากนั้นระบบการพิมพ์รายงานก็ได้รับการ Upgrade ค่ะ เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” แล้วจะมีการนำเสนอรูปแบบการพิมพ์โดยมีการแยกย่อหน้าที่ชัดเจน...