v1.5.0

Arincare Update — เวอร์ชั่น Beta 1.5.0

February 28, 2017 Arincare

สวัสดีค่ะ Arincare มีการอัพเดทระบบสู่เวอร์ชั่นใหม่ Beta 1.5.0 ค่ะ โดยการอัพเดทระบบครั้งนี้มีฟีเจอร์สำคัญและรายงานใหม่ค่ะ New Feature #1: การปรับจำนวนสต็อคสินค้าคงคลัง ผู้ใช้งานหลายท่านได้สอบถามมาว่า ถ้าเราใส่จำนวนสินค้าในรายการนับสต็อคผิดพลาดจะแก้ไขได้อย่างไร? หรือถ้าเราสร้างสินค้าเริ่มต้นด้วยระบบ Dummy แล้วภายหลังเมื่อมีการนับสต็อคจริงจะปรับจำนวนสินค้า Dummy ออกจากสต็อคได้อย่างไร? คำตอบคือเราสามารถปรับจำนวนสต็อคได้ค่ะ อย่างไรก็ตามการใช้งานฟังก์ชั่นนี้มีกฏหลักอยู่ 2 ข้อเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามหลักการบัญชีนะคะ ข้อแรกคือฟังก์ชั่นนี้จะเปิดให้กับผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นเจ้าของร้านเท่านั้น ส่วนข้อที่ 2 คือเมื่อเราสร้างเอกสารรายการปรับสต็อคขึ้นมาแล้ว เราสามารถ “ยกเลิก”...