FEATURED ยาและสุขภาพ

วิตามินสังเคราะห์ vs วิตามินจากธรรมชาติ

August 17, 2016

วิตามินสังเคราะห์ vs วิตามินจากธรรมชาติ

เมื่อมีคนถามว่า วิตามินสังเคราะห์และวิตามินธรรมชาติมีข้อแตกต่างกันไหม คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับเรา ถึงแม้ว่าวิตามิน และแร่ธาตุสังเคราะห์จะให้ผลดีเช่นเดียวกับวิตามินธรรมชาติ แต่ประโยชน์ที่หลากหลายจากวิตามินธรรมชาตินั้นเหนือกว่า โครงสร้างทางเคมีของวิตามินทั้ง 2 ประเภทอาจจะเหมือนกัน แต่วิตามินธรรมชาติให้อะไรกับเราได้มากกว่า เพราะมีสารตัวอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยมากกว่า

http://vitamins.lovetoknow.com/How_Much_Vitamin_C_Is_in_an_Orange

  • วิตามินซีสังเคราะห์มีเพียงกรดแอสคอร์บิกเท่านั้น แต่วิตามินซีธรรมชาติมีไบโอฟลาโวนอยด์ ซีคอมเพล็กซ์ทั้งกลุ่ม จึงส่งผลให้วิตามินซีทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
  • วิตามินอีธรรมชาติมีโทโคฟีรอลทุกชนิด ทั้งอัลฟา เบต้า แกมมา และเดลตา จึงมีประสิทธิภาพและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าวิตามินสังเคราะห์ที่มีเพียงดีแอล-แอลฟาโทโคฟีรอล
  • นายแพทย์เธรอน จี. แรนดอล์ฟ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ให้ความเห็นว่า “สารที่สังเคราะห์อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในคนที่มีแนวโน้วว่าจะแพ้ง่าย ถึงแม้ว่าสารที่มีโครงสร้างทางเคมีแบบเดียวกันจากธรรมชาติไม่ทำให้เกิดการแพ้แต่อย่างใด”
  • ในอีกแง่หนึ่ง ผู้ที่มีประวัติแพ้ละอองเกสร อาจจะมีอาการแพ้เมื่อรับประทานวิตามินซีจากธรรมชาติที่มีละอองเกสรเจือปน

ถึงอย่างไรก็ตาม หลายคนที่เคยรับประทานวิตามินทั้งสองประเภทอาจจะเห็นด้วยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนน้อยกว่า และมีอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่าแบบสังเคราะห์ เมื่อรับประทานในปริมาณที่สูงกว่าคำแนะนำ

วิตามินเป็นอนินทรีย หรือ อินทรีย์?

ส่วนความแตกต่างระหว่างความเป็นอนินทรียกับอินทรีย์นั้น ไม่เหมือนกับการแยกประเภทระหว่างวิตามินสังเคราะห์กับธรรมชาติ ถึงแม้มักมีความเข้าใจผิดว่าเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ วิตามินทุกชนิดจัดเป็นอินทรียสาร เพราะล้วนเป็นสารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ