e-Prescription

UPDATE รายการยาและราคายากลางสำหรับโครงการ Virtual Pharmacy หรือห้องยาเสมือน

June 29, 2021

UPDATE รายการยาและราคายากลางสำหรับโครงการ Virtual Pharmacy หรือห้องยาเสมือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทีมงานอรินแคร์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายการยาและราคายากลางที่จะใช้สำหรับการส่งใบสั่งให้แก่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ Virtual Pharmacy หรือห้องยาเสมือน

*** ร้านยาจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสสินค้ามาใช้สินค้ากลาง (PCO) พร้อมหน่วยที่กำหนดเท่านั้น และอย่างน้อยต้องมีรายการยาไม่น้อยกว่า 80 % ของรายการยาดังกล่าว เพื่อให้อรินแคร์สามารถส่งใบสั่งได้

กลุ่มโรคPCOยาหน่วยราคา
ยาเลิกบุหรี่PCO03540NICOMILD 2MG.9’S.แผง51
ยารักษาผมร่วงPCO01860FIRIDE 1 MG TABLETS 10’Sแผง166
PCO11853RETEN FIVE SOLUTION 30 MLขวด187
PCO09883REGENEZ CAPSULES 30’SBX333
โรคหนังศรีษะPCO04465SELSUN SHAMPOO 30 MLขวด90
PCO04466SELSUN SHAMPOO 60 MLขวด124
PCO04464SELSUN SHAMPOO 120 MLขวด209
PCO03567NIZORAL SHAMPOO 50 MLขวด124
PCO03565NIZORAL SHAMPOO 100 MLขวด219
ยาตา-หูPCO02342HISTA-OPH EYE DROPS 5 MLขวด38
PCO01356DEXOPH EYE – EAR DROPS 4 ML SOLUTIONขวด38
PCO04000POLY-OPH EYE DROPS 5 MLขวด38
PCO08142TERRAMYCIN OPHTHALMIC OINTMENT 3.5 GMหลอด48
PCO03296NATEAR EYE DROP 10 MLขวด89
PCO07418TEARS NATURALE FREE (LUBRICANT EYE DROPS) 32 Vialsกล่อง299
PCO03708OPSAR EYE LOTION 120 MLขวด43
PCO01349DEWAX EAR DROPS 15 MLขวด86
PCO03270NAPHCON-A 15 MLขวด109
PCO05025TOBRADEX EYE DROPS 5 MLขวด162
PCO05386VISLUBE LIQUID OPHTHALMIC 0.3 MLBX395
ยาทาแผลในช่องปากPCO05113TRINOLONE ORAL PASTE 5 Gหลอด36
PCO02563KANOLONE 0.1% ORAL PASTE 5 Gหลอด36
PCO07368เยนเชียนไวโอเลต (วิทยาศรม) 15 มล.ขวด11
PCO08438Bonjela 15g.หลอด138
ยารักษาสิวPCO01031CLINDALIN GEL 5 Gหลอด60
PCO01032CLINDA-M SOLUTION 15 MLขวด51
PCO09041BENZAC AC 2.5 % GEL 15 Gกล่อง114
PCO00500BENZAC AC 2.5 % GEL 60 Gหลอด314
PCO00501BENZAC AC 5 % GEL 15 Gหลอด128
PCO00502BENZAC AC 5 % GEL 60 Gหลอด333
PCO01403DIFFERIN 0.1% GEL 15 Gหลอด437
PCO06381ยาผงพิเศษ ตราร่มชูชีพ 3 ก.ซอง12
PCO00126ACNETIN-A 0.025 % CREAM 10 Gหลอด77
PCO00127ACNETIN-A 0.05% CREAM 10 Gหลอด85
ยาทากลุ่มสเตียรอยด์PCO01583ELOMET 0.1% CREAM 5 Gหลอด114
PCO04817T.A.CREAM 0.1% 5 Gหลอด34
PCO07428T.A.CREAM 0.02% 5 Gกล่อง30
PCO00314ARISTOCORT 0.02% CREAM 15 Gหลอด71
PCO00315ARISTOCORT A 0.1% CREAM 15 Gหลอด105
PCO02580KELA LOTION 30 MLขวด34
PCO00549BETHASONE CREAM 15 Gหลอด51
PCO07793BETNOVATE CREAM 15 Gหลอด109
PCO01038CLOBET CREAM 10 Gหลอด55
PCO01311DERMOVATE CR.5G.หลอด73
PCO01310DERMOVATE CREAM 15 Gหลอด176
PCO01313DERMOVATE SCALP APPLICATION TOPICAL SOLUTION 30 MLขวด247
PCO00551BETHASONE-N CREAM 15 Gหลอด60
PCO01300DERMAHEU CREAM 15 Gหลอด81
PCO03207MYDA-B CREAM 15 Gหลอด60
PCO04185QUADRIDERM CREAM 15 Gหลอด210
PCO08007KELA LOTION 60 MLขวด45
PCO00550BETHASONE CREAM 5 Gหลอด30
PCO00545BETAMETHASONE-N CR.5G.(GPO)หลอด26
ยาทาเชื้อราPCO00827CANESTEN CREAM 10 Gหลอด100
PCO00828CANESTEN CREAM 20 Gหลอด166
PCO02015FUNGINOX SOLUTION 25 MLขวด160
PCO03554NINAZOL 200 MG TABLETS 10’Sแผง34
PCO02008FUNGAZOL 200 MG TABLETS 10’Sแผง34
ยาทาแก้คันPCO07412SYSTRAL CREAM 10 Gกล่อง48
PCO01846FENISTIL GEL 20 Gหลอด71
ยาทาเชื้อแบคทีเรียPCO10548GARAMYCIN CREAM 5 Gหลอด48
PCO01998FUCIDIN 2% CREAM 5 Gหลอด114
PCO08867FUCIDIN OINT. 5g.หลอด109
PCO00433BACTEX OINTMENT 5 Gหลอด68
ยารักษาโรคริดสีดวงPCO07367DAFLON 500 MG FILM-COATED TABLETS 15’Sแผง157
PCO08165DAFOMIN 500 MG TABLETS 10’Sแผง55
PCO04094PROCTOSEDYL OINTMENT 15 Gหลอด152
PCO01473DOPROCT OINTMENT 10 GMหลอด70
ยาภายในช่องคลอดและรักษาตกขาวPCO00814CANDINOX 1 (WITHOUT APPLICATOR) VAGINAL TABLET 1’SBX55
PCO00813CANDINOX 100MG.6’S.BX55
PCO00830CANESTEN VT.0.5G.1’S.BX190
PCO00829CANESTEN VT.0.1G.6’S.BX157
PCO07339BIOZOLE 150 MG CAPSULES 1’Sกล่อง43
PCO01939FLUCOZOLE 150 mg. 1’S.(SIAM)แผง43
PCO02233GYNOGENA BOX 1*4 TAB.กล่อง51
PCO14469T.M. DAZOLE TABLETS 4’Sแผง40
ยาฆ่าเชื้อไวรัสPCO05356VILERM 400 MG TABLETS 5’Sแผง64
PCO05359VILERM CREAM 5 Gหลอด60
PCO05357VILERM 800 MG TABLETS 5’Sแผง106
PCO07866CLINOVIR-400 MG TABLETS 5’Sแผง60
PCO08788CLINOVIR-800 MG TABLETS 5’Sแผง66
ยาเพิ่มน้ำในไขข้อPCO01171COXIUM 1500 MG GRANULE 30’Sกล่อง400
PCO01172COXIUM 500 MG CAPSULES 10’Sแผง38
PCO10660GLUCOSA 1500 POWDER LEMON 30’Sกล่อง340
PCO13107GLUCOSA 1500 MG POWDER SUGARFREE 30’Sกล่อง349
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียPCO07341AMOXIL 500 MG. CAPSULES 10’Sแผง152
PCO10468MOXIPHARM 500 CAPSULES 10’Sแผง34
PCO08966COAMOX 250 MG/5 ML DRY SYRUP 60 MLขวด51
PCO00239AMOXIL 250 MG/5 ML SUSPENSION 60 MLขวด105
PCO00219AMK 1000 MG TABLETS 10’Sกล่อง162
PCO00232AMOKSIKLAV 2X TABLETS 1000 MGกล่อง162
PCO07362AMK 457 MG/5 ML SUSPENSION 70 MLขวด183
PCO07646AMK 228 MG/5 ML SUSPENSION 70 MLขวด140
PCO12318ATOZIN 250 MG CAPSULES 6’Sกล่อง102
PCO01933FLOCTIL 250 MG CAPSULES 6’Sกล่อง128
PCO08939ZITHROMAX 250 MG TABLETS 6’Sกล่อง523
PCO05663ZITHROMAX 200 MG/5 ML DRY SYRUP 15 MLขวด257
PCO03702ONZET 200 MG/5 ML DRY SUSPENSION 15 MLBX140
PCO01395DICLOXILIN – 500 CAPSULES 10’Sแผง39
PCO08916CRAVIT 500 MG TABLETS 5’Sกล่อง456
PCO03594NORXACIN 400 MG TABLETS 8’Sแผง43
PCO07359METROLEX 400 MG TABLET 10’Sแผง43
PCO11409SIA-MOX SYRUP (125 MG/5 ML) 60ml.ขวด47
PCO04505SIA-MOX SYRUP 250MG.60CC.ขวด55
PCO04495SIADOCIN 100mg.(Cap)กล่อง43
PCO08912DOXYCOM 100 MG CAPSULES 10’Sแผง26
PCO04302ROMED 150 MG TABLETS 10’Sแผง43
PCO04309ROTHRICIN 150MG 10’SBX43
PCO04317ROXITHROMYCIN (7STAR) 150 MG TABLETS 10’Sแผง43
PCO01936FLOXCIPRO 500 MG TABLETS 10’Sแผง43
PCO08675METRONIDAZOLE (MEDICPHARMA) 400 MG TABLETS 10’Sแผง30
PCO08748MOXILIN 500 MG CAPSULES 10’Sแผง40
PCO08811DOXYLCAP 10’sแผง30
PCO12179MANAZITH CAPSULEกล่อง128
PCO09274U-SPA 100 MG TABLETS 10’Sแผง38
PCO03237N.L DOXY 100 MG CAPSULES 10’Sแผง30
ยากลุ่มทางเดินอาหารและลำไส้PCO08918BIOFLOR 250 MG POWDER 10’Sกล่อง333
PCO00498BENDA 500MG.1’S.BX26
PCO00165ALBEMED 200MG.6’S.(MDP)แผง51
PCO07349Alben Anthelmintics 200mgกล่อง26
PCO08152ALBEN 200 MG/5 ML SUSPENSION 10 MLขวด34
PCO02431IMODIUM 2 MG.CAPSULES 6’Sแผง43
PCO00750BUSCOPAN TABLETS 10’Sแผง43
PCO04612SMECTA 3G.ซอง19
PCO14254DEHECTA SUSPENSION 20 MLซอง30
PCO02621KREMIL-S TABLETS 10’Sแผง26
PCO00513BERCLOMINE SYRUP 60 MLขวด43
PCO03140MOTILIUM ORAL SUSPENSION 30 MLขวด52
PCO03141MOTILIUM-M 10 MG TABLETS 10’Sแผง47
PCO03114MIRACID 20 MG CAPSULES 14’Sแผง51
PCO07329GASZYM TABLETS 10’Sแผง32
PCO03837PARIET 20 MG TABLETS 14’SBX720
ยาลดความดันPCO04077PRENOLOL 25 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO04078PRENOLOL 50 MG TABLETS 10’Sแผง26
PCO07331PRENOLOL 100 MG TABLETS 10’Sแผง30
PCO04836TANZARIL 50MG.10’S.แผง30
PCO02846LORANTA 50 MG TABLETS 10’Sแผง51
PCO02845LORANTA 100 MG TABLETS 10’Sแผง77
PCO00262ANAPRIL 20 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO01596ENARIL 20 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO09237ANAPRIL 5 MG TABLETS 10’Sแผง16
PCO07782ENARIL 5 MG TABLETS 10’Sแผง15
PCO00220AMLOPINE 10 MG TABLETS 10’Sแผง30
PCO00221AMLOPINE 5 MG TABLETS 10’Sแผง26
PCO00539BETALOL 10 MG TABLET 10’Sแผง13
PCO00540BETALOL 40 MG TABLET 10’Sแผง17
ยาเบาหวานPCO01437DIPAZIDE 5 MG TABLETS 10’Sแผง21
PCO02162GLUCOPHAGE 500 MG TABLETS 10’Sแผง29
PCO03063METFORMIN HYDROCHLORIDE GPO 500 MG TABLETS 50’Sแผง13
ยาลดไขมันPCO00523BESTATIN 10 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO08005ZIMVA 10 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO00524BESTATIN 20 MG TABLETS 10’Sแผง21
PCO08003ZIMVA 20 MG TABLETS 10’Sแผง21
PCO00525BESTATIN 40 MG TABLETS 10’Sแผง34
PCO12194ZIMVA 40 MG TABLETS 10’Sแผง30
PCO05589XENICAL 120 MG CAPSULES 21’SBX780
ยากลุ่มไทรอยด์PCO04984THYROSIT 100 MCG TABLETS 10’Sแผง17
PCO05021TIMAZOL 5 MG TABLETS 10’Sแผง17
ยาพ่นจมูก ปาก ลำคอPCO02424ILIADIN 0.05% NASAL SPRAY 10 MLขวด119
PCO02422ILIADIN 0.025% DROPS 10 MLขวด76
PCO05268VENTOLIN EVOHALER 200 METERED ACTUATIONขวด190
PCO00367AVAMYS 27.5 MCG NASAL SPRAY 120 DOSEขวด570
PCO02555KAMILLOSAN M SPRAY 15 MLขวด162
PCO04112PROPOLIZ MOUTH SPRAY 15 MLขวด114
PCO10418BETADINE GARGLE 30 MLขวด143
PCO11953BETADINE THROAT SPRAY 12 MLขวด152
PCO07353DIFFLAM FORTE THROAT SPRAY 15 MLขวด247
PCO14382C-20 MOUTH WASH 360 MLขวด81
PCO00761C-20 MOUTH WASH 180 MLขวด47
ยาแก้แพ้PCO05692ZYRTEC 10 MG TABLETS 10’SBX114
PCO05693ZYRTEC 0.1 % ORAL SOLUTION 75 MLขวด119
PCO00147AERIUS 0.5 MG/ML SYRUP 60 MLขวด247
PCO00146AERIUS 5 MG TABLETS 10’Sแผง295
PCO02850LORSEDIN(R) 10 MG TABLETS 10’Sแผง30
PCO02344HISTATAB TABLETS 4 MG TABLETS 100’Sกระปุก13
PCO01182CPM 4MG.(AU)กป13
PCO00170-AHYDROXYZINE-FC 10 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO01844FENAFEX 180 MG TABLETS 10’Sแผง106
PCO01845FENAFEX 60 MG TABLETS 10’Sแผง51
PCO04758SULIDINE-CP TABLETS 10’Sแผง26
PCO03284NASOLIN P.L. 1×10’S.กล่อง26
PCO04987TIFFY DEY 4’S.แผง9
PCO01253DECOLGEN PRIN TABLET 4’Sแผง9
PCO12883BILAXTEN 20 MG TABLETS 10’Sแผง176
PCO04855TELFAST 180 MG TABLETS 10’SBX230
PCO04856TELFAST 60 MG TABLETS 10’SBX105
PCO08959CETTEC SYRUP 100 MLขวด47
ยาแก้ไอPCO04638SOLMAX 500 MG CAPSULES 10’Sแผง48
PCO01922FLEMEX KIDS SYRUP 60 MLขวด57
PCO01941FLUIFORT SYRUP 120 ML.ขวด209
PCO03253NAC LONG 600 MG TABLETS 10’Sหลอด181
PCO00615BISOLVON 8 MG. TABLETS 10’S.แผง52
PCO10701BISOLVON PEDIATRIC 4 MG/5 ML SYRUP 60 MLขวด57
PCO03235MYSOVEN 200 MG GRANULES 3 Gซอง6
PCO02477IVORIN SYRUP 60 MLขวด55
PCO08899BRONAL SYRUP 60ml.ขวด128
PCO09162MYSOVEN 600 MG GRANULES 7 Gซอง13
PCO02736LEVOPRONT SYRUP 60 MLขวด175
PCO01946FLUIMUCIL A 600 MG EFFERVESCENT TABLETS 10’SBX165
PCO09862MUCLEAR 600 MG TABLETS 10’SBX162
PCO03163MUCOSOLVAN 30 MG TABLETS 10’Sแผง62
PCO03165MUCOSOLVAN-PL 75MG.10’S.แผง175
ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์PCO02192GOFEN 400 MG SOFT CAPSULES 10’Sแผง95
PCO03624NUROFEN 400 TABLETS 6’Sแผง43
PCO03625NUROFEN 100 MG/5 ML SUSPENSION 60 MLขวด86
PCO01397DIFELENE 25 MG TABLETS 10’SBX21
PCO01399DIFELENE 50 MG TABLETS 10’SBX26
PCO00311ARCOXIA 90 MG TABLETS 5’Sแผง209
PCO00912CELEBREX 200 MG CAPSULES 10’Sแผง304
PCO04645SOPROXEN 275 MG TABLETS 10’Sแผง34
PCO00278ANNOXEN-S (275 MG TABLET) 10’Sแผง38
PCO04008PONSTAN 500 MG TABLETS 10’Sแผง52
PCO00840CAPIROX-20 MG CAPSULES 10’Sแผง26
PCO08799ARCOXIA 120 MG TABLETS 5’Sแผง247
PCO12753BIOCOXIB 90 MG TABLETS 5’Sแผง132
PCO02388IBUMAN-PLUS TABLETS 10’Sแผง35
ยาคลายกล้ามเนื้อPCO07360NORGESIC TABLETS 10’Sแผง33
PCO03223MYONAL 50 MG TABLETS 10’Sแผง86
PCO00587BIOCALM 50MG.10’S.แผง26
ยาแก้ไมเกรนPCO07969TOFAGO 10’sแผง34
PCO00768CAFERGOT TABLETS 10’Sแผง71
กลุ่มยาระบบประสาทPCO07949GABAPENTIN GPO 100 MG CAPSULES 10’Sแผง43
PCO04742STUGERON 25 MG TABLETS 10’Sแผง38
PCO04621SOBELIN 5 MG CAPSULES 10’Sแผง13
PCO00059-ASimoyiam 5mg 10’sแผง21
PCO07309AMITRIPTYLINE GPO 10 MG TABLETS 10’Sแผง17
PCO09232AMITRIPTYLINE 25mg.(GPO) 10’sแผง21
PCO07835MERISLON 6 MG TABLETS 10’Sแผง29
PCO01506DRAMAMINE 50 MG TABLETS 10’Sแผง24
PCO08972ALKA-SELTZER (LEMON FLAVOUR) EFFERVESCENT TABLETS 2’Sแผง24
PCO05672ZOLOFT 50MG.30’S.กล่อง1350
PCO09312OXETINE 20 10x10CAPSแผง25
PCO13734SERLIFT 50 MG TABLETS 10’Sกล่อง255
PCO02890LYRICA 25 MG CAPSULES 14’Sแผง305
ยากลุ่มผู้ชายPCO06068LADI BODY LOTION 3 MLขวด47
ยาคุมกำเนิดPCO05603YASMIN TABLETS 21’SBX371
PCO03017MELODIA TABLETS 21’SBX276
PCO05604YAZ TABLETS 28’SBX399
PCO04779SYNFONIA TABLETS 28’Sกล่อง309
PCO04746SUCEE 21’S.BX114
PCO04747SUCEE TABLETS 28’SBX114
PCO04050PREME 21’S.BX114
PCO01387DIANE-35 21’S.BX181
PCO00277ANNA 28’S.แผง33
PCO01428DIORA TABLETS 21’Sแผง57
PCO01429DIORA TABLETS 28’SBX57
PCO02964MARVELON TABLETS 21’SBX100
PCO02965MARVELON TABLETS 28’SBX100
PCO03103MINNY TABLETS 21’SBX114
PCO03104MINNY TABLETS 28’SBX114
PCO03028MERCILON TABLETS 21’SBX157
PCO03029MERCILON TABLETS 28’SBX157
PCO00280ANNYLYN TABLETS 28’SBX124
PCO00279ANNYLYN TABLETS 21’Sแผง124
PCO03101MINIDOZ TABLETS 28’Sกล่อง181
PCO00488BELARA TABLETS 21’Sแผง304
PCO00941CERAZETTE 0.075 MG TABLETS 28’SBX228
PCO01801EXLUTON 0.5 MG TABLETS 28’SBX114
PCO01211CYCLO-PROGYNOVA TABLETS 21’SBX209
PCO04012POSTINOR TABLETS 2’SBX57
PCO10543MAPLE FORTE TABLETS 1’Sกล่อง43
PCO14327TANSY ONE 1.5 MG TABLETS 1’Sแผง65
PCO11622PRIMOLUT N TABLETS 15’Sแผง114
PCO08023STERON 5 MG TABLETS 10’Sแผง47
PCO01789EVRA TRANDERMAL PATCHES 3’SBX460
ยาแก้ไข้เด็กPCO04861TEMPRA DROPS GRAPE 80 MG/0.8 ML SYRUP 15 MLขวด57
PCO04863TEMPRA FORTE STRAWBERRY 250 MG/5 ML SYRUP 60 MLขวด62
PCO04865TEMPRA KIDS SYRUP STRAWBERRY (120MG/5ML) 60ML.ขวด52
PCO05179INFANT’S TYLENOL SUSPENSION 15 MLขวด57
PCO05178CHILDREN’S TYLENOL SUSPENSION 60 MLขวด81
PCO04375SARA INFANT DROPS GRAPE FLAVOUR 15 MLขวด43
PCO04383SARA SUSPENSION FOR CHILDREN STRAWBERRY (120MG./5ML.) 60ML.ขวด43
PCO04385SARA FOR CHILDREN ORANGE 250 MG/5 ML SUSPENSION 60 MLขวด51
ที่ตรวจตั้งครรภ์PCO00966CHECK+ONE PREGNANCY TEST ชนิดหยดBX51
PCO00967CHECK ONE MIDSTREAM ชนิดปากกาBX77
PCO00968CHECK+ONE PREGNANCY TEST STRIP FORMATBX38
ตรวจตกไข่PCO00972CHECK TRU OVULATION TEST STRIP 5’Sชุด213
ยาฆ่าเหาPCO02247HAFIF SHAMPOO 50 MLขวด62
ยาใช้ภายนอกแก้ปวดPCO01401DIFELENE 1% GEL 30 Gหลอด51
PCO09578DIFELENE 1% GEL 60 GBX85
PCO03478NEOTICA BALM CREAM 30 Gหลอด38
PCO03479NEOTICA BALM CREAM 60 Gหลอด68
PCO05208UNIREN SPRAY 60 MLขวด162
PCO01156COUNTERPAIN CREAM 60 Gหลอด90
PCO01155COUNTERPAIN CREAM 30 Gหลอด56
PCO01158COUNTERPAIN COOL GEL 30 Gหลอด66
PCO01159COUNTERPAIN COOL GEL 60 Gหลอด95
PCO00222AMMELTZ YOKO YOKO 48MLขวด152
PCO11842PERSKINDOL CLASSIC SPRAY 150 MLขวด247
PCO04363SALONPAS PLASTER 10’Sกล่อง43
PCO03437NEOBUN PLASTER 10’Sซอง19
PCO07710REPARIL-GEL N 10 Gหลอด76
PCO06425TIGER BALM MEDICATED PLASTER 7CM x 10CM (COOL) 2’Sซอง50
PCO06427TIGER BALM MEDICATED PLASTER-RD 7CM x 10CM (WARM) 2’Sซอง50
PCO06426TIGER BALM MEDICATED PLASTER 10CM x 14CM (COOL) 2’Sซอง65
PCO06428TIGER BALM MEDICATED PLASTER-RD 10CM x 14CM (WARM) 2’Sซอง65
แผ่นแปะลดไข้PCO02615KOOLFEVER BABYกล่อง119
PCO02616KOOLFEVER CHILDRENBX119
PCO02617KOOLFEVER ADULTBX119
ยาอมPCO06977GUMGIG PEAN 20’Sกล่อง43
PCO04733STREPSILS HONEY & LEMON HHR 8’Sซอง33
PCO04736STREPSILS ORANGE + VITAMIN C HHR 8’Sซอง33
ยาสามัญ(ลดไข้)PCO05174TYLENOL 500 MG TABLETS 10’Sแผง11
PCO05172TYLENOL 500 MG TABLETS 100’Sกระปุก114
PCO04374SARA 500 MG CAPLETS 10’Sแผง11
PCO04373SARA 500 MG TABLETS 10’Sแผง11
PCO03832PARACAP 500 MG TABLETS 100’Sกระปุก57
PCO04376SARA 500 MG TABLETS 100’Sขวด95
ยาสามัญ(ช่องท้อง)PCO03740OREDA R.O. ORANGE FLAVOUR POWDER 3.3 Gซอง4
PCO04324ROYAL-D ELECTROLYTE BEVERAGE 25 Gซอง5
PCO07320DECHAMP ORANGE FLAVOURED ELECTROLYTE BEVERAGE POWDER 20 Gซอง5
PCO00857GREATER CA-R-BON 260 MG CAPSULES 10’Sแผง24
PCO01261DELTACARBON 250 MG TABLETS 10’Sแผง34
PCO00155AIR-X MINT CHEWABLE TABLETS 10’Sแผง15
PCO00156AIR-X LEMON FLAVOURED CHEWABLE TABLETS 10’Sแผง15
PCO00157AIR-X ORANGE FLAVOURED TABLET 10’Sแผง15
PCO02620KREMIL TABLETS 10’Sแผง21
PCO02083GAVISCON DUAL ACTION SUSPENSION 10 MLซอง24
PCO02081GAVISCON SUSPENSION 150 MLขวด271
PCO02084GAVISCON DUAL ACTION 150CC.ขวด361
PCO03122MM 240CC.-MINT (MDP)ขวด34
PCO07305MILK OF MAGNESIA GPO SUSPENSION 240 MLขวด30
PCO00286ANTACIL GEL ORAL SUSPENSION 240 MLขวด43
PCO06659ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน 200 มล.ขวด57
PCO05209UNISON ENEMA FOR CHILDREN USE 10 CCลูก9
PCO05210UNISON ENEMA FOR ADULT USE 20 CCลูก9
PCO01513DULCOLAX 5 MG TABLETS 10’Sแผง38
PCO04470SENOKOT TABLETS 60’SBX105
PCO11564BELCID FORTE ORAL SUSPENSION 240 MLขวด48
ยาใช้ภายนอกPCO02602KLEAN & KARE NORMAL SALINE SOLUTION 1000 MLขวด62
PCO02603KLEAN & KARE NORMAL SALINE SOLUTION 100 MLขวด33
PCO02604KLEAN & KARE NORMAL SALINE SOLUTION 500 MLขวด48
PCO00528BETADINE SOLUTION 15 MLขวด48
PCO00529BETADINE SOLUTION 30 MLขวด71
PCO00005*ALCOHOL-LP.60CC.ขวด13
PCO00004ALSOFF 70% ETHYL ALCOHOL SOLUTION 450 MLขวด47
PCO00505BEPANTHEN FIRST AID 30 Gหลอด162
PCO05350VICKS VAPORUB 10 Gตลับ48
อุปกรณ์การแพทย์PCO07166สำลีก้อน 0.35 กรัม/ก้อน ตรารถพยาบาล 40 ก.ถุง24
PCO07167สำลีแผ่น ตรารถพยาบาล 50 ก.ห่อ29
PCO07168สำลีม้วน ตรารถพยาบาล 200 ก.ม้วน62
PCO04799NIPRO DISPOSABLE SYRINGE 5 MLอัน6
PCO04795NIPRO DISPOSABLE SYRINGE 3 MLอัน4
PCO000593M.TRANSPORE 0.5นิ้วx5หลาอัน24
PCO098553M NEXCARE MICROPORE PAPER TAPE 0.5″ X 10 YDSกล่อง33
PCO03965SOS PLUS WATERPROOF & TRANSPARENT WITH ABSORBENT PAD – T1 – 2.5X5.6 CMกล่อง33
PCO00434BACTIGRAS GAUZE 10 CM X 10 CM 10’Sแผ่น19
PCO01545DUREX FETHERLITE 52.5มม.3ชิ้นกล่อง75
PCO05960KLEAN & KARE NASAL ADAPTOR 2’Sชิ้น38
PCO03738ORCHID PREG TEST ชนิดหยดอัน55
สมุนไพรPCO06454ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล อ้วยอันโอสถ 100’Sกระปุก81
PCO08255ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราอภัยภูเบศร 60’Sกระปุก76
PCO05800ยาขมิ้นชัน อ้วยอันโอสถ ชนิดแคปซูล 100’Sกระปุก81
PCO07291ยาแคปซูลขมิ้นชัน ตราอภัยภูเบศร 60’Sกระปุก76
PCO06468มหาหิงคุ์ วี.เอส (ลูกกลิ้ง) 60 มล.ขวด38
PCO05865ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุย อ้วยอันโอสถ ชนิดน้ำ 240 มล.ขวด38
PCO06568ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป๋วยปี่แปกอของเนียมฉื่ออำ 150 ซีซีขวด95
PCO05244VAPEX HR 14 MLขวด62
PCO06989ยาอมผสมมะแว้ง ตราไอยรา รสบ๊วยซอง29
วิตามินPCO00584BLACKMORES VITAMINS BIO C 1000 MG TABLETS 31’Sขวด247
PCO01792BLACKMORES EXEC B’ S TABLET 60’Sขวด380
PCO03170BLACKMORES MULTI B TABLETS 60’Sขวด347
PCO07297BLACKMORES FOLIC ACID TABLETS 90’Sกระปุก266
PCO00442BAIN SYRUP 150 MLขวด181
PCO01871MEGA FISH OIL 1000 MG CAPSULES 100’Sขวด342
PCO03292NAT-B CAPSULES 40’Sขวด285
PCO03294NAT-C TABLETS 30’Sขวด228
PCO08415MEGA FISH OIL 1000 MG CAPSULES 30’Sกระปุก143
PCO04486SEVENSEAS OCEAN GOLD 100 MLขวด119
PCO04485SEVENSEAS MULTI-VITAMIN SYRUP 120 MLขวด67
PCO04487SEVENSEAS MULTIVITAMIN SYRUP WITH LYSINE 100 MLขวด143
PCO04434ORANGE SCOTT’S EMULSION 200 MLขวด124
PCO02242HAEMOVIT TABLETS 100’Sขวด76
PCO09121HAEMOVIT-GOLD TABLETS 31’Sกล่อง219
PCO03486NEUROBION TABLETS 10’Sแผง52
PCO00901CDR EFFERVESCENT TABLETS 15’Sหลอด133
PCO00518BEROCCA PERFORMANCE ORANGE FLAVOUR EFFERVESCENT TABLETS 15’Sหลอด190
PCO07319FOLIC ACID GPO 5 MG TABLETS 1000’STAB1
PCO03295NAT-C TABLETS 60’Sขวด380
PCO08412NAT-C TABLETS 150’Sกระปุก775
PCO12319CALTAB-1000 10’S เม็ดกลมแผง17
PCO00902CDR FORTOS EFFERVESCENT TABLETS 10’Sหลอด157
PCO00593BLACKMORES BIO MAGNESIUM TABLETS 50’Sขวด304
PCO04370SAMBEE TABLETS 10’Sแผง13
PCO00585BLACKMORES VITAMINS BIO C 1000 MG TABLETS 62’Sขวด418
PCO10373CENTRUM TABLETS 30’SBT228
เวชสำอางค์PCO00506BEPANTHEN OINTMENT 30 Gหลอด152
PCO00749BURNOVA GEL PLUS 25 Gหลอด55
PCO00124ACNE-AID LIQUID CLEANSER 100 MLขวด185
PCO00125ACNE-AID GENTLE CLEANSER 100 MLขวด185
PCO02334HIRUSCAR GEL 7 Gหลอด171
PCO02338HIRUSCAR POST ACNE GEL 5 Gหลอด185
PCO09365PURICAS DRAGON’S BLOOD SCAR GEL 8 Gหลอด247
PCO01304DERMATIX ULTRA GEL 15 Gหลอด808
PCO14376DETTOL ALCOHOL GEL 50 MLขวด55
PCO13219DERMATIX ULTRA GEL 9 Gหลอด600
ยารักษาเก๊าท์PCO07876COLCHICINE MEDINOVA 0.6 MG TABLET 10’Sแผง52