ไมเกรน

ยาไมเกรน กินผิด ระวังอันตราย!

ไมเกรนคืออะไร? ปวดไมเกรน คือ อาการที่เกิดจากการขยายและหดของหลอดเลือดที่กะโหลกศีรษะ ซึ่งอาจจะมีอาการนำก่อนเกิดอาการปวดราวๆ 30 นาที เช่น ตาพร่า เห็นภาพหรือแสงสีผิดปกติ แขนขาอ่อนแรง เกิดอาการคัน แสบร้อน ชา บริเวณผิวหนัง หรือหากไม่มีอาการเหล่านี้ ก็อาจมีความรู้สึกไวต่อแสง เสียง และกลิ่นมากกว่าปกติ เพลีย หิวอาหาร หิวน้ำ ซึ่งอาการแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนการปวดหลายชั่วโมง หลังจากนั้นจะเกิดอาการปวดศีรษะรุนแรง ซึ่งอาจจะเป็นอาการปวดศีรษะข้างเดียว บางครั้งก็สองข้างอยู่นานประมาณ 2 – 3...