pharmacy

O2O Commerce เพิ่มยอดขาย สร้างลูกค้า เทรนด์สำคัญสู่อนาคตร้านขายยายุคดิจิทัล

O2O เพิ่มยอดขาย สร้างลูกค้า เทรนด์สำคัญสู่อนาคตร้านขายยายุคดิจิทัล

ในปัจจุบันนี้เราทุกคนแทบจะปฎิเสธกันไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากมายขนาดไหน โดยเฉพาะเรื่อง e-commerce และการค้าออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามว่า e-commerce จะเติบโตก้าวไกลมากเพียงใดก็ไม่ได้หมายความว่า ตลาดค้าปลีกจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปเลย ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะ "รู้สึก" ว่าร้านค้าปลีกกำลังกลายเป็นอดีตแต่เมื่อพิจารณาตัวเลขสถิติแล้วเราพบว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาแม้ว่าตลาด E-commerce จะเติบโตสูง แต่ก็นับเป็นเพียง 11.9% เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าปลีกของทั้งโลกเท่านั้น (more…)

เจาะแก่นเนื้อหา “ทิศทางและยุทธศาสตร์ของร้านยายุคดิจิตอล” (LAW, BIG DATA, HEALTH SYSTEM) ตอนที่ 2

จาก “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)” วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 บรรยายโดย ภญ.เนตรนพิศ สุชนวณิช และอาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์ เรียบเรียงเนื้อหาและเขียนบทความโดย ภก.วิรุณ เวชศิริ Chief Pharmacist Arincare เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสองตอน โดยตอนที่หนึ่งนี้จะเป็นช่วงบรรยายโดย ภญ.เนตรนพิศ สุชนวณิช อดีตผู้บริหารสำนักงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตอนที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสถานการณ์ด้าน e-health โดยอาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์...

เจาะแก่นเนื้อหา “ทิศทางและยุทธศาสตร์ของร้านยายุคดิจิตอล” (LAW, BIG DATA, HEALTH SYSTEM) ตอนที่ 1

จาก “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)” วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 บรรยายโดย ภญ.เนตรนพิศ สุชนวณิช และอาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์ เรียบเรียงเนื้อหาและเขียนบทความโดย ภก.วิรุณ เวชศิริ Chief Pharmacist Arincare เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสองตอน โดยตอนที่หนึ่งนี้จะเป็นช่วงบรรยายโดย ภญ.เนตรนพิศ สุชนวณิช อดีตผู้บริหารสำนักงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตอนที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสถานการณ์ด้าน e-health โดยอาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์...

เทคโนโลยีสุขภาพในยุค 4.0 (ตอนที่ 4 — ตอนจบ)

ระบบบริหารจัดการร้านยาและบริการด้านสุขภาพอื่นๆ Arincare : ระบบบริหารจัดการร้านยาในระบบ Cloud ที่เปิดให้ร้านยาโดยเภสัชกรใช้งานฟรี จุดเด่นคือ เป็นระบบบริหารจัดการทั้งการขายยาหน้าร้าน และการบริหารงานหลังร้าน โดย software ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านขายยาโดยเฉพาะ ใช้ผ่าน browser สามารถทำบันทึกรายงานการขายยาเพื่อส่งให้กับ อย. ได้ สามารถทำระบบทะเบียนประวัติคนไข้ ทั้งประวัติความเจ็บป่วยและการแพ้ยา และด้วยจุดเด่นของการเป็นระบบ cloud ทำให้เจ้าของร้านสามารถมองเห็นภาพรวมและบริหารงานจากที่ใดก็ได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อบริการอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เป็นช่องทางการชำระเงินแบบ e-payment ได้ และในอนาคตอาจมี...

ปัจจัยและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา 2019

สวัสดีปีใหม่มิตรรักนักอ่านทุกท่านนะครับ เริ่มต้นวันทำงานใหม่ ผมขออนุญาตนำเสนอหัวข้อเปิดประเด็นแห่งปีที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมยา “ปัจจัยและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา 2019” ซึ่งได้แนวคิดหลักมาจากนักวิเคราะห์มือฉมังแห่งวงการยา พี่มนู สว่างแจ้ง อดีตกรรมการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด ครับ เชิญอ่านแต่ละประเด็นได้ตามรายละเอียดดังนี้ครับ กฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ป.ร.) ป.ป.ช. ม.60 มีระบบร้องเรียนใหม่ ไม่ต้องลงชื่อคนร้อง เพียงบอกสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ ชื่อคนรับสินบน ชื่อหน่วยงาน หลักฐาน (รูป เสียง) ป.ป.ช. จะต้องนำเข้าระบบ...

LOCATION กับกิจการร้านขายยา

ถึงแม้ว่าคณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่จะสอนหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้บรรดาพี่น้องเภสัชกรได้ออกไปเปิดร้านยาเพื่อบริการประชาชน แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า ความรู้ในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้เรียนมาจากห้องเรียนกลับไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยให้การดำเนินกิจการร้านยาประสบความสำเร็จ ทั้งการเข้าถึงประชาชน ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการด้านยา หรือแม้กระทั่งผลสัมฤทธิ์เชิงธุรกิจล้วนมีผล จากหลายๆ ปัจจัยดังกล่าว มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่รู้ไม่ได้ในการเปิดธุรกิจร้านขายยา นั่นคือ ความรู้ในการเลือกทำเลสำหรับการเปิดร้านยา ซึ่งเปรียบเสมือนกับการกลัดกระดุมเม็ดแรก ที่หากติดไม่ดี ก็พลอยมีผลให้ต้องตามแก้การกลัดกระดุมเม็ดอื่นๆ ตามไปด้วยในอนาคต การเลือกทำเลที่ดีจะต้องผสมผสานทั้งศาสตร์ที่เรียนรู้กันได้ กับศิลป์ในการพินิจพิจารณา เมื่อก่อนเจ้าของกิจการหลายท่านเลือกทำเลโดยใช้ความรู้สึกและประสบการณ์เสียส่วนใหญ่ ใช้ความช่างสังเกต การฝึกดูทำเลหลายๆ ที่ หรือแม้แต่หลักฮวงจุ้ย คนในสมัยก่อนอาศัยความกล้าได้กล้าเสีย คนที่เลือกได้ดีก็ประสบความสำเร็จในกิจการ ส่วนใครที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เงียบหายไป ในปัจจุบัน มีการเรียบเรียงความรู้ด้านทำเลมาเป็นหลักการเรียนการสอน และด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน...

รู้จักแผนการตลาดให้ร้านขายยา

การมีผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นเยี่ยม ผู้ให้บริการหน้าร้านที่เปี่ยมด้วยความรู้เชิงเทคนิค แต่หากต้องการให้ร้านที่เราเองรับผิดชอบมีการเติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นไปตามเป้าหมายดำเนินงาน เภสัชกรผู้ประกอบกิจการร้านขายยาจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างจริงจังและอย่างรู้จริง โดยขั้นตอนแรกสำหรับการทำตลาด คือ การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) หลายท่านอาจจะคิดว่า สามารถบริหารงานได้โดยไม่ต้องใช้แผนการตลาด แต่ถ้ามาดูเนื้อในจริงๆ แล้ว หลายคนดังกล่าวนั้นอาจจะไม่รู้จักก็เป็นได้ว่าแผนการตลาดที่ว่าคืออะไร ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจำเป็นต้องมีแผนการตลาด ซึ่งจะบอกถึงกิจกรรมที่ผู้ประกอบการต้องทำอย่างละเอียด ที่สำคัญคือ ต้องไม่ถูกเก็บดองไว้โดยไม่นำมาใช้ ถ้าแผนถูกนำมากางดูบ่อยๆ จะช่วยให้ง่ายต่อการจัดการธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ได้ประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักกับแผนการตลาด แผนการตลาดคืออะไร แผนการตลาดเป็นเส้นทางที่จะนำให้ธุรกิจเราก้าวต่อไปและควรมีเนื้อหาครอบคลุม 3 เรื่องหลักๆ...

Arincare หนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยในงาน Digital Cambodia 2019

February 1, 2018 Arincare FEATURED 0 Comments

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงาน Arincare มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทย ไปร่วมแสดงผลงานในงาน “Digital Cambodia 2019” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาค่ะ =) Arincare ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยในงาน Digital Cambodia งาน Digital Cambodia 2019 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยในครั้งนี้นอกจากทีม Arincare และ startup ตัวแทนจากประเทศไทยได้มีโอกาสไปแสดงศักยภาพแล้ว ยังได้มีโอกาสไปสำรวจตลาดร้านขายยาและหา partners ในประเทศกัมพูชาอีกด้วยค่ะ ตัวแทนประเทศไทยในงาน...

หมวก 3 ใบของร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน

July 25, 2017 Arincare

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมและทีมงานได้มีโอกาสไปทำ Workshop ให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน Arincare ในพื้นที่ชลบุรีและพัทยาครับ รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา นอกจากจะเป็นการรับฟีดแบคความคิดเห็นแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจประเด็นความเคลื่อนไหวของสังคมอีกด้วย สิ่งที่แตกต่างไปในครั้งนี้คือมีหลายคำถามที่แตะถึงประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มี “ตัวแทนของเชนร้านสะดวกซื้อนายทุนเจ้าใหญ่ของประเทศรายหนึ่ง ได้ติดต่อนำเสนอตัวเองเป็นศูนย์กลางการกระจายยาและเวชภัณฑ์ให้กับเภสัชกรและร้านขายยาชุมชน” ในวงสนทนาที่มีผู้มีอำนาจจากภาครัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่ด้วย ในรายละเอียดข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้นผมขอไม่กล่าวถึง เนื่องจากทางผมและทีมงานไม่ได้อยู่ในวงสนทนานั้นและมิได้ส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ถูกยกขึ้นมาพูดถึงในงาน Workshop เมื่อวันอาทิตย์ในแง่ของคำถามที่ว่า ทาง Arincare มีความคิดเห็นอย่างไร และในอนาคตเรื่องนี้จะมีผลกระทบใดในจุดยืนของเราบ้างไหม ผมขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งถึงจุดยืนของ Arincare ดังนี้: “เป้าหมายหลักของ Arincare คือการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานด้านสาธารณสุข และเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่” “ดังนั้น Arincare จึงไม่เห็นด้วย...

วิตามินสังเคราะห์ vs วิตามินจากธรรมชาติ

https://healingautismandadhd.files.wordpress.com/2010/03/vitamins-pile.jpg เมื่อมีคนถามว่า วิตามินสังเคราะห์และวิตามินธรรมชาติมีข้อแตกต่างกันไหม คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับเรา ถึงแม้ว่าวิตามิน และแร่ธาตุสังเคราะห์จะให้ผลดีเช่นเดียวกับวิตามินธรรมชาติ แต่ประโยชน์ที่หลากหลายจากวิตามินธรรมชาตินั้นเหนือกว่า โครงสร้างทางเคมีของวิตามินทั้ง 2 ประเภทอาจจะเหมือนกัน แต่วิตามินธรรมชาติให้อะไรกับเราได้มากกว่า เพราะมีสารตัวอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยมากกว่า http://vitamins.lovetoknow.com/How_Much_Vitamin_C_Is_in_an_Orange วิตามินซีสังเคราะห์มีเพียงกรดแอสคอร์บิกเท่านั้น แต่วิตามินซีธรรมชาติมีไบโอฟลาโวนอยด์ ซีคอมเพล็กซ์ทั้งกลุ่ม จึงส่งผลให้วิตามินซีทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า http://drwillard.com/blog/2015/01/the-basics-of-vitamin-e/ วิตามินอีธรรมชาติมีโทโคฟีรอลทุกชนิด ทั้งอัลฟา เบต้า แกมมา และเดลตา จึงมีประสิทธิภาพและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าวิตามินสังเคราะห์ที่มีเพียงดีแอล-แอลฟาโทโคฟีรอล http://www.feminiya.com/11-tips-for-hungry-pregnant-moms-dos-and-donts/...