update

Arincare Update – Version Beta 2.5.0 & POS 2.4.0

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Major Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.5.0 และ POS 2.4.0 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราเป็นการอัพเดทครั้งใหญ่ที่มีหลายๆ ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาแนะนำค่ะ ^^ (more…)

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Minor Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0 update 1

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Minor Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 update 1 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราปรับปรุงเรื่องการทำฉลากยาสำหรับยาทานะคะ =) (more…)

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Version Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราขอแนะนำฟีเจอร์ใหม่ คือการบันทึกประวัติการจ่ายยาของลูกค้า การทำ Safety stock แบบแยกสาขา และตั้งราคาได้จากหน้าใบรับสินค้าค่ะ :) (more…)

Arincare Update — Version Beta 2.1.0

October 22, 2018 Arincare

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 2.1.0 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เป็นการอัพเดทที่สำคัญ โดยเฉพาะฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ระบบค่ะ เพิ่มยอดขาย ทำให้ลูกค้ารู้จักร้านของคุณมากขึ้นด้วย “แนะนำร้านขายยา ผ่าน ArinWiki“ เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาทางทีมงาน Arincare ได้มีการ Launch โปรเจ็ค ArinWiki — สารานุกรมข้อมูลยารักษาโรค เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับยารวมถึงบทความเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งในวันนี้ ArinWiki มีผู้ใช้งานเข้าค้นหาข้อมูลมากกว่า 10,000 ครั้งต่อเดือน ArinWiki จึงเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ที่สำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในพื้นที่รู้จักร้านขายยาของเรา มีโอกาสเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายมากขึ้น ในเวอร์ชั่น...

บราวเซอร์ Chrome ไม่แสดงผลการอัพเดทเวอร์ชั่นของ Arincare

July 18, 2017 Arincare

เมื่อ Arincare มีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ๆนั้นผู้ใช้งานจะมีความสะดวกมากเนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม เพียงแค่ logout และ login เข้าระบบใหม่ก็สามารถใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ๆ ของ Arincare ได้ทันที :) Problem: แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเมื่อผู้ใช้งาน Login แล้วก็พบว่าเวอร์ชั่นของ Arincare ที่ตนเองใช้ยังไม่ได้รับการอัพเดท หน้าจอบนบราวเซอร์ Google Chrome ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ Cause: ปัญหานี้เกิดจากการที่บราวเซอร์ Chrome มีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบของเวอร์ชั่นเก่าเอาไว้ และยังไม่ได้มีการสั่งโหลดข้อมูลของเวอร์ชั่นใหม่จาก Server ของ Arincare ค่ะ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยากโดยการสั่ง Refresh บราวเซอร์...