HC Demo

e-Prescription by Arincare

ARINCARE เปิดตัวระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ e-Prescription เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ ให้คนไทยเข้าถึงยาได้ถูกลง

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2562: Arincare (อรินแคร์) ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดพื้นที่กิจกรรมเพื่อชาวร้านยา กับการประชุมวิชาการ “Thailand Pharmacy Summit...

July 21, 2019

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า...

July 4, 2019

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Minor Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0 update 1

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Minor Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 update 1 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราปรับปรุงเรื่องการทำฉลากยาสำหรับยาทานะคะ =)...

June 30, 2019

บริหารร้านขายยา

e-Prescription by Arincare

ARINCARE เปิดตัวระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ e-Prescription เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ ให้คนไทยเข้าถึงยาได้ถูกลง

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2562: Arincare (อรินแคร์) ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดพื้นที่กิจกรรมเพื่อชาวร้านยา กับการประชุมวิชาการ “Thailand Pharmacy Summit 2019” ภายใต้หัวข้อ “Pharmacy in age of...

July 21, 2019

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า ถ้าได้มีโอกาสเอาตัวอย่างเรื่องพวกนี้มาเล่าบ้าง ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่านที่มีปัญหาเดียวกัน อีกทั้งจึงขอเล่าเป็นเรื่องๆ ที่พอจะได้พบประสบมาอยู่บ้างครับ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว...

July 4, 2019

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Minor Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0 update 1

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Minor Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 update 1 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราปรับปรุงเรื่องการทำฉลากยาสำหรับยาทานะคะ =) (more…)

June 30, 2019

ยาและสุขภาพ

e-Prescription by Arincare

ARINCARE เปิดตัวระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ e-Prescription เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ ให้คนไทยเข้าถึงยาได้ถูกลง

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2562: Arincare (อรินแคร์) ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดพื้นที่กิจกรรมเพื่อชาวร้านยา กับการประชุมวิชาการ “Thailand Pharmacy Summit 2019” ภายใต้หัวข้อ “Pharmacy in age of...

July 21, 2019

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า ถ้าได้มีโอกาสเอาตัวอย่างเรื่องพวกนี้มาเล่าบ้าง ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่านที่มีปัญหาเดียวกัน อีกทั้งจึงขอเล่าเป็นเรื่องๆ ที่พอจะได้พบประสบมาอยู่บ้างครับ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว...

July 4, 2019

โรคอาหารเป็นพิษ (โรคป่วง)

โรคป่วง หากพูดไปแล้วน้อยคนที่จะรู้จัก นอกจากจะอายุมากเสียหน่อย แต่หากพูดว่า “โรคอาหารเป็นพิษ” เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักดี โรคนี้ คือโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายแสลงอาหาร แม้ว่าโรคนี้จะไม่เป็นโรคติดต่อ แต่หากเป็นมากๆ ก็สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ในอดีต โรคป่วงก็ได้คร่าชีวิตคนไปมากมาย เช่นกัน สาเหตุ : โรคนี้เกิดจากการที่ทานอาหารที่ไม่ถูกกับร่างกาย แสลงต่อร่างกาย หรืออาหารที่เป็นพิษ ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ปล่อยสารพิษออกมาปนเปื้อนกับอาหารต่างๆ สารพิษเหล่านี้ บางชนิดก็ทนทานต่อความร้อน...

June 12, 2019

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562 ข่าว ประกาศให้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) เป็นสถานบริการสาธารณสุข ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม : https://blog.arincare.com/2019/04/22/pharmacy-as-healthservice/ พ.ร.บ.ยา 2562 ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ภายใน 180 วัน อ่านเพิ่มเติม https://blog.arincare.com/2019/04/22/drug-act-2562/) อย.อนุมัติ ชุดตรวจ HIV...

April 22, 2019

e-Prescription by Arincare

ARINCARE เปิดตัวระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ e-Prescription เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ ให้คนไทยเข้าถึงยาได้ถูกลง

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2562: Arincare (อรินแคร์) ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดพื้นที่กิจกรรมเพื่อชาวร้านยา กับการประชุมวิชาการ “Thailand Pharmacy Summit 2019” ภายใต้หัวข้อ “Pharmacy in age of...

July 21, 2019

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า ถ้าได้มีโอกาสเอาตัวอย่างเรื่องพวกนี้มาเล่าบ้าง ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่านที่มีปัญหาเดียวกัน อีกทั้งจึงขอเล่าเป็นเรื่องๆ ที่พอจะได้พบประสบมาอยู่บ้างครับ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว...

July 4, 2019

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Minor Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0 update 1

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Minor Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 update 1 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราปรับปรุงเรื่องการทำฉลากยาสำหรับยาทานะคะ =) (more…)

June 30, 2019

โรคอาหารเป็นพิษ (โรคป่วง)

โรคป่วง หากพูดไปแล้วน้อยคนที่จะรู้จัก นอกจากจะอายุมากเสียหน่อย แต่หากพูดว่า “โรคอาหารเป็นพิษ” เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักดี โรคนี้ คือโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายแสลงอาหาร แม้ว่าโรคนี้จะไม่เป็นโรคติดต่อ แต่หากเป็นมากๆ ก็สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ในอดีต โรคป่วงก็ได้คร่าชีวิตคนไปมากมาย เช่นกัน สาเหตุ : โรคนี้เกิดจากการที่ทานอาหารที่ไม่ถูกกับร่างกาย แสลงต่อร่างกาย หรืออาหารที่เป็นพิษ ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ปล่อยสารพิษออกมาปนเปื้อนกับอาหารต่างๆ สารพิษเหล่านี้ บางชนิดก็ทนทานต่อความร้อน...

June 12, 2019

Patient care Network by Arincare x Samitivej

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network ด้วยระบบใบส่งตัวคนไข้อิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เป็นรายแรกของไทย โครงการ Patient Care Network นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช และ Arincare บริษัทสตาร์ทอัพให้บริการระบบบริหารจัดการร้านขายยา มีเภสัชกรและร้านขายยาผู้ใช้งานในเครือข่ายมากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ โดยจุดประสงค์ของโครงการคือการเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลคนไข้ในกรณีที่มีการส่งตัวจากร้านขายยาชุมชน ไปสู่การตรวจรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล...

June 10, 2019

5 อาชีพที่กำลังถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากำลังจะเข้ามาทำให้คนตกงาน และส่วนมากเรื่องเหล่านี้จะมาพร้อมกับคำอธิบายถึง "หุ่นยนต์" บ้าง "ปัญญาประดิษฐ์" บ้างเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ เช่น โกดังสินค้าของอาลีบาบาที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทบทั้งหมด หรือเรื่องของรถยนต์ที่ขับเองได้ที่จะมาแทนคนขับรถแท็กซี่ หรือแม้แต่คลินิครักษาโรคที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ตรวจวินิจฉัยแทนหมอ  เรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าที่มักทำให้เราคิดถึงหนัง Sci-fi ในโลกอนาคตและรู้สึกว่ามันยังไกลตัวคนไทยอย่างพวกเรามาก การเปลี่ยนแปลงนอุตสาหกรรมระดับใหญ่อย่างเรื่องการขนส่ง Logistics หรือเรื่อง Healthcare นี้อาจยังมาไม่เกิดขึ้นเร็วนัก แต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับ...

June 3, 2019

ประกาศเรื่องราคายาและค่าบริการการแพทย์

น่าจะเป็นประกาศที่ร้อนที่สุดในสองวันนี้แล้วละมั้งครับ ประกาศเรื่องราคายาและค่าบริการการแพทย์ อ่านภาษากฎหมายไม่เข้าใจ ลองอ่านสรุปใหม่ อาจจะง่ายขึ้น #สรุปตามประกาศฯ #ที่มา - เคยมีประกาศไปแล้ว ว่าให้ยา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ ... เป็นสินค้าควบคุม - เพื่อความโปร่งใสและเพิ่มทางเลือกให้ผู้รับบริการ จึงออกประกาศ ใช้บังคับทุกท้องที่(เว้นแต่ รพ.ที่ได้รับการยกเว้น) เป็นระยะเวลา 1 ปี...

May 31, 2019

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Version Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราขอแนะนำฟีเจอร์ใหม่ คือการบันทึกประวัติการจ่ายยาของลูกค้า การทำ Safety stock แบบแยกสาขา และตั้งราคาได้จากหน้าใบรับสินค้าค่ะ 🙂 (more…)

May 30, 2019

Arincare version update beta 2.3.0 - SMS Marketing for Pharmacies

Arincare Update – Version Beta 2.3.0

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 2.3.0 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราขอแนะนำฟีเจอร์ใหม่ คือ SMS Marketing สำหรับร้านขายยา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ดีขึ้นค่ะ =) ในเวอร์ชั่น 2.3.0 นี้ทีมงานของเราขอแนะนำ ฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ยึดลูกค้าให้อยู่หมัดด้วยการทำ SMS Marketing ผ่านระบบของเราค่ะ สามารถดูคลิปวีดีโอแนะนำแนวคิดและความสำคัญของ SMS...

April 25, 2019

SMS Marketing for Pharmacy

เพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าให้ร้านขายยาแบบง่ายๆ ด้วย SMS Marketing

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสื่อที่มาแรงที่สุดจะเป็นสื่อโซเชียล หรือแม้แต่ในรูปแบบอีเมล แต่ผลการสำรวจก็ยังพบว่าช่องทางการทำตลาดรูปแบบดั้งเดิมอย่างการส่งข้อความบนมือถือ (SMS) ซึ่งยังเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม น่าเชื่อถือ และถูกเลือกใช้ในอันดับต้นๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่องทางการสื่อสารอื่นๆแล้ว การทำการตลาดผ่านข้อความ SMS ได้รับการเปิดอ่านมากถึงกว่า 90%!! อีกทั้งเมื่อเทียบกับสื่อช่องทางอื่นแล้วเรายังพบว่า แม้ว่าในประเทศไทยจะมีผู้ใช้งาน App ยอดนิยมอย่าง LINE มากกว่า 40 ล้านคน แต่เรามีเบอร์โทรศัพท์มือถือมากกว่า 120 ล้านเลขหมาย!!...

April 25, 2019