Tutorial

ARINCARE Tutorials | EP.7 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า

Tutorial : การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้าในระบบอรินแคร์ สามารถเพิ่มได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1. เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า จากหัวข้อ "จัดการเจ้าหนี้" 1.1 ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > จัดการเจ้าหนี้ กดปุ่ม +เพิ่มเจ้าหนี้ 1.2 กรอกข้อมูลเจ้าหนี้ในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 1.3...

ARINCARE Tutorials | EP.6 การตั้งราคาสินค้า

Tutorial : การตั้งราคาสินค้า หัวข้อ "การตั้งราคาสินค้า" ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเดิมที่เคยตั้งไว้ หรือ จะเป็นการตั้งราคาสินค้าใหม่ โดยสามารถตั้งค่าราคาสินค้าได้ทีละหลายๆรายการพร้อมกัน (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดแนะนำให้ทำไม่เกิน 10 รายการ/ครั้งนะคะ) โดยวิธีการตั้งราคาสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ตั้งราคาสินค้า กดปุ่ม +เพิ่มรายการ 2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ กรณีค้นหาด้วยการ พิมพ์ชื่อสินค้า > กด Enter หรือกดปุ่ม ค้นหา >...

ARINCARE Tutorials | EP.5 การตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา หมายเหตุ : ขนาดกระดาษฉลากยาของระบบอรินแคร์ คือ ขนาด 80 x 50 mm. วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยาในระบบอรินแคร์ สามารถพิมพ์ได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1. พิมพ์ฉลากยาจากหน้าหลังบ้าน (APP) ฉลากยาในหน้าหลังบ้าน (APP) จะเป็นฉลากยาเปล่า โดยทางระบบจะมีแพทเทิร์นไว้ให้แล้ว สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 1.1) กดปุ่ม...

ARINCARE Tutorials | EP.4 การตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า หมายเหตุ : ขนาดกระดาษบาร์โค้ดของระบบอรินแคร์ คือ ขนาด 40 x 30 mm. และเป็นการพิมพ์แบบ 1 แถว 1 ดวงเท่านั้นค่ะ วิธีการตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าในระบบอรินแคร์ สามารถทำได้ ดังนี้ 1. กดปุ่ม กำหนดเอง เพื่อตั้งค่าขนาดของบาร์โค้ด 2. ตั้งค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม...

ARINCARE Tutorials | EP.3 การสร้างชุดสินค้า

Tutorial : การสร้างชุดสินค้า , วิธีการคีย์ขายและการตัดสต๊อกของชุดสินค้า ชุดสินค้าในร้านยาแต่ละร้านมีความหลากหลายและมีการจัดชุดที่แตกต่างกันไป ระบบอรินแคร์จึงมีหัวข้อ "ชุดสินค้า" ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน อีกทั้งยังมีข้อมูลสรุปการขายชุดสินค้าไว้ให้อีกด้วย (ดูข้อมูลได้ที่หัวข้อ รายงาน > รายงานการขาย > รายงานการขายสินค้าชุด) โดยรายละเอียดของชุดสินค้า มีดังนี้ 1. วิธีการสร้างชุดสินค้า *ก่อนสร้างชุดสินค้าต้องเปิดการใช้งานสินค้าต่างๆก่อน มิฉะนั้นจะค้นหาสินค้าไม่เจอนะคะ 1.1 เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ชุดสินค้า จะเป็นหน้าจอเปล่าๆ ทำการกรอกข้อมูลชุดสินค้าที่ต้องการ 1.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่องแล้ว...

ARINCARE Tutorials | EP.2 การสร้างกลุ่มสินค้า

Tutorial : การสร้างกลุ่มสินค้า ผู้ใช้งานระบบอรินแคร์สามารถตั้งชื่อกลุ่มสินค้าและกำหนดให้สินค้าตัวนั้นๆอยู่ในกลุ่มสินค้าใดก็ได้ โดยสินค้า 1 รายการ สามารถกำหนดได้มากสุดถึง 4 กลุ่ม และหากมีการเลือกกลุ่มสินค้าไว้ ก็จะสามารถเรียกดูรายงานตามกลุ่มสินค้าได้อีกด้วย (เรียกดูได้ 4 รายงาน คือ รายงานจำนวนสินค้าที่ขายดี , รายงานสรุปสินค้าคงคลังทั้งหมด ณ ปัจจุบัน และรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ , รายงานคลังสินค้าตามสาขา จำแนกตามสินค้า) โดยวิธีการสร้างกลุ่มสินค้า มีดังนี้ 1....

ARINCARE Tutorials | EP.1 การจัดการข้อมูลสินค้า

Tutorial : การจัดการข้อมูลสินค้า , วิธีเพิ่มสินค้าใหม่ , PCO และ PCU แตกต่างกันอย่างไร ถือได้ว่าเป็นหัวข้อเริ่มต้นของการใช้งานระบบอรินแคร์ ข้อมูลต่างๆของตัวสินค้าจะรวมอยู่ในหัวข้อนี้ โดยรายละเอียดและวิธีการใช้งานต่างๆ มีดังนี้ 1. วิธีการเปิดใช้งานสินค้าและตั้งค่าข้อมูลต่างๆ (สินค้ากลาง รหัสขึ้นต้นด้วย PCO) ระบบอรินแคร์ มีฐานข้อมูลสินค้ากลางมากกว่า 10,000 รายการ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้า เลือกเปิดใช้งานสินค้า และตั้งค่าข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ 1.1...

พื้นที่ให้บริการ Arincare Delivery Service

Arincare ร่วมกับ Foodpanda แนะนำ “Arincare Delivery Service” เป็นบริการจัดส่งสินค้าและเวชภัณฑ์แบบเร่งด่วน รวดเร็ว ในอัตราค่าส่งที่ดีที่สุดในตลาด* ผู้ใช้งาน Arincare ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการสามารถเรียกใช้บริการผ่านหน้า POS ของระบบ ARINCARE ได้โดยตรง Tutorial Arincare Delivery Service : บริการจัดส่งสินค้าและเวชภัณฑ์ Blog วิธีการใช้งาน คลิก >> https://blog.arincare.com/2021/01/21/arincare-delivery-service/ Video สาธิตการใช้งาน...

NEW feature!! Arincare Delivery Service

  เปิดตัว NEW feature สุดปัง!! จาก ARINCARE ต้อนรับต้นปี 2021 ช่วยเพิ่มยอดขาย อำนวยความสะดวกให้ร้านขายยาในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี Arincare ร่วมกับ Foodpanda แนะนำ "Arincare Delivery Service" เป็นบริการจัดส่งสินค้าและเวชภัณฑ์แบบเร่งด่วน รวดเร็ว ในอัตราค่าส่งที่ดีที่สุดในตลาด* ซึ่งผู้ใช้งาน Arincare ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการสามารถเรียกใช้บริการผ่านหน้า POS ของระบบ...

การตั้งค่าและวิธีการใช้งาน Telepharmacy ในระบบ ARINCARE

January 12, 2021 Arincare Tutorial

การตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับ Telepharmacy ทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่ ตั้งค่าบริษัท > ทั่วไป > Telepharmacy Setting เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้ว ระบบจะแสดง Package Telepharmacy และแสดงจำนวนสาขาที่ร้านยาสามารถเปิดใช้งาน Telepharmacy ได้ 2. ตั้งค่า URL , คำต้อนรับ และภาพที่จะให้แสดงหน้า shop (ฝั่งคนไข้) ของทางร้านยา...